2.5 Inserció laboral de col·lectius amb dificultats

Govern obert | Inserció laboral de col·lectius amb dificultats - 16/01/2013

Els col·lectius identificats amb dificultats especials d’inserció sociolaboral són: 1.Les persones amb discapacitat: abans de l’esclat de la crisi econòmica i financera, les persones amb discapacitat ja presentaven xifres molt menors d’activitat i superiors d’atur respecte el total de la població. (continua)

1.    Les ofertes i derivacions gestionades pel Servei Especialitzat d’Inserció Sociolaboral per a Persones amb Discapacitat o Malaltia Mental s’han incrementat, però no s’han traduït en insercions efectives. Les retallades estatals en el pressupost d’enguany sobre les polítiques actives d’ocupació (un 56% menys) han afectat als Centres Especials de Treball (els pressupostos no arriben a cobrir el 50% del sou mínim interprofessional de les persones amb discapacitat i trastorn mental dels CET) que integraven 7.300 llocs de treball protegit a Catalunya, entitats d’inserció laboral (amb 300 professionals que atenien 3.500 persones a Catalunya) i entitats de Treball amb Suport (per l’eliminació d’aquests programes d’integració a l’empresa ordinària).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.    Les persones majors de 45 anys: havent gaudit només del 16,7% de noves contractacions quan tenen la taxa d’atur registrat més elevada (el 23%) i formant part del 70,6% de població a l’atur des de fa més de 2 anys, itineraris i programes específics d’inserció semblen reeixir entre aquest col·lectiu (més del 50% d’inserció).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.    Els i les joves: La disponibilitat o no d’estudis secundaris és determinant en la inserció laboral dels i les joves: aquells que no tenen l’ESO finalitzada o no disposen d’ella, tenen nivells significativament més baixos d’activitat laboral, immediatesa d’inserció al mercat laboral i de contractació indefinida, a la vegada que nivells significativament més alts de taxa d’atur, de feina no qualificada i de treball sense contracte (en aquest cas, sobretot entre els i les joves sense acreditar l’ESO). Programes com SUMA’T han suposat una experiència positiva: més de 75% d’inserció entre els participants el 2011.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.  Les dones: resulta difícil conceptualitzar la meitat de la població com a col·lectiu específic amb necessitats alhora específiques d’inserció sociolaboral. En tot cas, l’itinerari d’inserció sociolaboral per a dones va permetre un 19% d’inserció de les participants durant el 2011.

imprimir Imprimir