1.1 Caracterització del sector empresarial i la població ocupada: conclusions

Govern obert | Caracterització del sector empresarial i la població ocupada - 19/12/2012

El sector serveis és el principal ocupador de la població activa santboiana, concentrant més del 80% de mà d’obra femenina. Les diferències en la taxa d’activitat entre homes i dones és substancial: un marge considerable de contingent femení és potencialment incorporable al mercat laboral (continua).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sector de la construcció, que ocupava el 16% del contingent masculí, és el que ha perdut proporcionalment més treballadors els darrers 3 anys (un 27% menys). Les activitats de construcció especialitzada (demolicions, instal·lacions, acabats d’edificis) és la segona en tant que concentració de població aturada (8,7% del total d’aturats); tot i això, són també la cinquena activitat més generadora d’ocupació el 2012.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A una escala d’activitat econòmica i en xifres absolutes, és el comerç a l’engròs el qui ha perdut més nº de treballadors/es des del 2009 (355 menys), seguit de la construcció d’immobles i la d’obres d’enginyeria civil. En termes relatius, l’activitat publicitària i d’estudis de mercat és la que proporcionalment té ara menys treballadors/es ocupats entre aquelles activitats que n’han perdut més: un 64% menys.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una mirada al número d’expedients de llicències d’obres ens dona una imatge de l’oscil·lació i canvi de tendència, sobretot pel que fa a les llicències d’obres majors i mitjanes, ja que als exercicis 2008 i 2009 es va notar l’impacte de la crisi, amb una gran caiguda, a la vegada que s’observa una certa recuperació pel que fa als últims exercicis 2010 i 2011.
No ha passat el mateix pel que fa a les llicències d’obres menors i assabentats d’obres que s’han mantingut pràcticament constants durant tot el període 2007-2011.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En termes acumulatius, el comerç al detall, la construcció especialitzada i les activitats relacionades amb l’ocupació són les activitats que concentren més població aturada (gairebé una quarta part).
 
Les activitats sanitàries, les relacionades amb l’ocupació (empreses de treball temporal) i el comerç al detall concentren més de la meitat de la nova contractació.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tant que nº de treballadors/es totals (acumulats), són les activitats administratives d’oficina, les activitats sanitàries, el comerç al detall i la fabricació de productes farmacèutics les activitats amb un major increment de plantilles des de finals del 2009.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algunes característiques del teixit econòmic:
-          La fragilitat en algunes activitats econòmiques. Ex: el comerç al detall és la tercera generadora d’ocupació i la primera en nombre de persones aturades.
-          La incertesa sobre la continuïtat de l’impacte d’activitats emergents. Ex: la reducció en la despesa en sanitat pot frenar la generació de llocs de feina. De fet, ja ha impactat en el tipus de contractació amb una temporalitat creixent.
-     No s’observa una substitució en la tipologia d’activitats econòmiques generadores d’ocupació, sí possiblement una adaptació a les noves demandes. Ex: l’activitat en la construcció es dirigeix més a la rehabilitació i als treballs menors, d’aquí l’ocupació generada en les activitats de construcció especialitzada.
-      L’existència d’empreses dinàmiques en termes d’exportació no garanteix necessàriament la generació d’ocupació. Ex: la indústria química o la fabricació de maquinària. Sí que això es compliria en les activitats de fabricació de vehicles a motor (a Sant Boi, es tractaria de components per a la indústria) i de productes farmacèutics.
 

 

 

imprimir Imprimir