L'Oficina Municipal d'Atenció al Públic obté una valoració molt alta

Govern obert | Al procés d'avaluació - 14/06/2013

La valoració global del servei és molt alta, de 9,5 punts 10. L’estudi es basa en 377 enquestes realitzades a la mateixa Oficina, entre el 2 d’abril i el 3 de maig del 2013.

El 93,3% dels usuaris enquestats resideix a Sant Boi.
• El tipus de gestió més habitual són les relacionades amb el Padró d’Habitants, que
suposen més de la meitat del total.
• El 55,7% dels usuaris no coneix l’horari de l’OMAP, i un 14,3% diu que el coneix però
no sap de l’existència de l’horari de tarda.
• La valoració de la informació rebuda per part del personal de l’Oficina és molt
positiva, de 9,34 punts sobre 10.
• Una mica més de la meitat dels usuaris no disposava de cap informació prèvia al
tràmit que havia vingut a fer.
• Dels que sí que disposaven d’alguna informació prèvia, la major part en disposava
per haver vingut anteriorment a l’Oficina.
• Tan sols el 3,4% dels usuaris havia trucat per telèfon per demanar informació prèvia,
mentre que el 10,3% havia fet servir la web municipal amb aquesta finalitat.
• Només el 20% dels usuaris diuen conèixer el telèfon d’atenció ciutadana, però
només l’1,3% en recorda el número exactament.
• El 43,1% dels usuaris ha consultat el web municipal en alguan ocasió, però tan sols
el 15,9% el consulta amb certa freqüència.

imprimir Imprimir