1.1.5 Quina tipologia d’empreses trobem als polígons industrials? Hi ha concentració d’alguna activitat econòmica en particular? (actualització)

Govern obert | Caracterització del sector empresarial i la població ocupada - 10/09/2014

El comerç a l'engròs segueix sent la principal activitat econòmica dels polígons industrials de Sant Boi, amb un descens no obstant del nombre d'empreses del sector respecte l'any passat.

 

  

A finals de 2013, es comptabilitzaven 519 activitats econòmiques als polígons industrials santboians.

Les principals activitats (algunes de les quals pertanyents a una mateixa empresa) eren les vinculades als següents àmbits:

  • Comerç a l'engròs: 105 activitats econòmiques, 20,2% del total.
  • Comerç al detall: 80, 15,4%.
  • Venda i reparació de vehicles a motor: 62, 11,9%.
  • Construcció: 26, 5%.
  • Hosteleria: 25, 4,8%.
  • Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips ncaa: 25, 4,8%.
  • Fabricació de maquinària i equips ncaa: 24, 4,6%.
  • Transport terrestre i per canonada: 22, 4,2%.
  • Altres activitats empresarials: 22, 4,2%.

 

 Font: Directori empresarial (16/12/2013).

 

 

 

 

 

 

 

imprimir Imprimir