El Pla de Ciutat 2012-2015 s'haurà executat en un 75,04% en finalitzar la legislatura

Govern obert | Seguiment del pla de Ciutat - 26/05/2015

A finals de la legislatura 2012 - 2015 el Pla de Ciutat, un cop traslladada l'execució dels respectius Plans d'Actuació Municipal 2012, 2013, 2014 i 2015, assolirà un 75,04% de la seva execució.

 

En accedir a les actuacions del Pla de Ciutat observarem com interactuen els diferents plans d'actuació municipals, fins ara 2012, 2013, 2014 i 2015.

Aquest pla esta organitzat a partir de 10 compromisos i 33 objectius estratègics, tot seguit es presenta l'execució dels compromisos, que com veurem consolida l'mpuls de les polítiques de benestar

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Aquest nivell d'execució deriva de manera transversal i proporcionalment de l'execució dels diferents Plans d'Actuació Municipal dels exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015. Tot seguit es pot apreciar de manera resumida i per àrees tècniques el diferents graus d'execució

 

imprimir Imprimir