La Oficina Municipal d'Informació al Consumidor obté 6,5 punts de valoració

Govern obert | Al procés d'avaluació - 02/02/2011

La valoració global entre 1 i 10 de tot el procés és de 6,53 punts, amb millor valoració entre els que van veure atesa la seva reclamació que els que no. L’estudi es basa en 406 enquestes telefòniques assistides per ordinador fetes entre el 22 de novembre i el 15 de desembre de 2010.

Del total d’usuaris enquestats, al 51,7% se’ls hi va estimar la reclamació feta i a un 41,6% no. A un 6,7% se’ls hi va estimar en part.
• En un 40% dels casos els usuaris van saber de l’existència de l’OMIC buscant la informació pel seu compte, generalment a internet; a un 30% se’ls hi va adreçar des de l’OMAP, i un altre 30% en tenia un coneixement previ.
• La majoria dels usuaris considera que l’ubicació actual de l’Oficina és adequada.
• El 87% dels usuaris es mostra satisfet del dia i hora en que els van citar per a presentar la seva reclamació.
• Un 34% considera que el temps a rebre resposta sobre la seva reclamació és excessiu; per contra, el 64% considera el temps que ha haver d’esperar va ser breu o “normal”.
• El 65% considera suficient i adequada la informació rebuda en finalitzar el seu tràmit.
• El tracte personal rebut de part del personal de l’OMIC és considera bo o molt bo en un 83% dels casos. Només un 1,2% té alguna queixa del tracte personal rebut.
• La valoració global entre 1 i10 de tot el procés és de 6,53 punts, amb millor valoració entre els que van veure atesa la seva reclamació que els que no.
• El 90% dels usuaris no coneix les activitats de formació i educació en matèria de consum que organitza l’OMIC.
• Aproximadament la meitat dels usuaris enquestats mostra alguna disposició a participar-hi si les activitats fossin del seu interès.
• Una quarta part dels usuaris voldria fer tots o una part dels tràmits per internet; malgrat això, el 73% prefereix el tracte personal directe durant tot el procés.

imprimir Imprimir