2.5.1 Quina és la relació del nivell formatiu i d’inserció laboral dels i les joves i la seva evolució?

Govern obert | Inserció laboral de col·lectius amb dificultats - 15/01/2013

Els i les joves amb cicles formatius finalitzats són els qui en major mesura s’han integrat activament al mercat laboral i de forma més estable (el 63% treballa sota contractació indefinida).

 

La disponibilitat o no d’estudis secundaris és determinant en la inserció laboral dels i les joves: aquells que no tenen l’ESO finalitzada o no disposen d’ella, tenen nivells significativament més baixos d’activitat laboral, immediatesa d’inserció al mercat laboral i de contractació indefinida, a la vegada que nivells significativament més alts de taxa d’atur, de feina no qualificada i de treball sense contracte (en aquest cas, sobretot entre els i les joves sense acreditar l’ESO).
Els i les joves immigrades extracomunitàries tenen una presència destacada entre els qui no tenen l’ESO acreditada, amb les dificultats d’inserció sociolaboral que hem observat. 
 
Caracterització de la inserció laboral dels i les joves de 16 a 29 anys, per nivell formatiu (2010)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Indicadors sociolaborals dels i les joves de 16 a 29 anys de Sant Boi: Estudi “La Petjada Educativa”, Enquesta Joves 2010


 

imprimir Imprimir