3.1.2 Quin nivell de credibilitat tenen els mitjans municipals? Per extensió, la comunicació fa més creïble la gestió municipal?

Govern obert | Comunicació municipal - 18/12/2012

Si l’any 2009 els entrevistats es repartien a parts iguals al voltant del 42% entre els que estaven d’acord amb aquesta afirmació i els que no, l’any 2010 la balança s’ha desequilibrat lleugerament a favor dels que no estan d’acord amb l’enunciat “L’Ajuntament em mereix molta credibilitat” 49,8% enfront del 37,5% que sí que avalua positivament aquesta percepció.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derivat del mateix informe "Imatge i Balanç de la gestió municipal" de la Diputació de Barcelona, s'observa una aparent pèrdua de credibilitat, passant d'un 42% a gairebé un 50% de persones entrevistades que no estan d'acord amb l'afirmació "l'Ajuntament em mereix molta credibilitat". Un 8% sembla força significatiu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Nivell de credibilitat de l’Ajuntament entre la ciutadania santboiana: Estudi “Imatge i Balanç de la gestió municipal 2010”, Diputació de Barcelona


 

 

 
 

imprimir Imprimir