Presentem l'anàlisi de context del Pla de Ciutat 2012-2015

Govern obert | Anàlisi de Context - 15/03/2013

Es tracta d'un nou producte d'avaluació pluralista fonamentat en el Pla de Ciutat 2012-2015, que vol dibuixar una línia de base per comparar anualment la seva evolució. És de context perquè dóna compte dels efectes derivats tant de les polítiques municipals (Pla de Ciutat) com els d'altres polítiques supra locals.

L'anàlisi es configura, de la mateixa manera que el pla, en les tres prioritats de govern:

  • Recuperació de l'activitat econòmica, el comerç i l'ocupació
  • Cohesió Social
  • Qualitat democràtica

 

Podeu accedir als diferents apartats de l'anàlisi clicant en qualsevols dels temes que siguin del vostre interés, per facilitar la consulta hem diferenciat cadascuna de les prioritats en aquest portal:

 portal pla de ciutat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neix amb la voluntat de ser actualitzat anualment, així mateix restarà amatent a qualsevol canvi que afecti al context de les polítiques i dels programes que l'impulsen.
 

L’anàlisi de context es fruït de l’encàrrec de treball realitzat a la Unitat d’Assistència a la Planificació i l’Avaluació (UAPA) a finals del mes de maig de 2012 per part de l’òrgan de Coordinació d’Àrees i Empreses Municipals (CAEM).
 

L’encàrrec es concreta amb la formulació consensuada de tot un seguit de preguntes d’avaluació agrupades per “grups d’indicadors”.
 

El treball de camp es va realitzar entre els mesos de juny i setembre de 2012, l'anàlisi s'ha fet durant tot el treball de camp i especialment durant els mesos d'octubre i novembre.
 

Els primers resultats es van compartir amb tots els directors i les directores d'àrea de manera personal i posteriorment de forma conjunta en sessió ordinària de CAEM. En aquestes fases de devolució s'han recollit suggeriments que han permès completar i, en alguns casos, modificar les primeres conclusions.
 

Aquest treball ens ha de permetre:
 

  1. Prendre decisions
  2. Aprofundir en alguns temes
  3. Redissenyar polítiques

 

Per facilitar la lectura s'ha presentat amb un resum executiu per prioritats, seguit del cos de l'anàlisi separat pels grups d'indicadors que contenen les diferents preguntes d'avaluació. Cada pregunta conté informació gràfica que dóna suport a la resposta així com indicació de totes les fonts d'informació utilitzades.
 

La divulgació pública de la majoria d'apartats de l'anàlisi es fa a través del portal "Pla de Ciutat" http://placiutat.santboi.cat així com les seves actualitzacions i novetats que es comunicaran mitjançant el newsletter de l'aplicació als destinataris/àries interessats/des.
 

imprimir Imprimir