2.7.2 De quants espais reservats per a estacionament per a persones amb discapacitat disposem? Quantes denúncies/queixes es reben per estacionament de vehicles no autoritzats?

Govern obert | Qualitat de l’espai públic (manteniment, accessibilitat) - 17/12/2012

A data 28 de juliol hi havia un total de 141 reserves d’estacionament.

Per districtes destaquen les reserves de Marianao, Vinyets-Molí Vell i Centre, informació que guarda correlació amb el seu nombre d’habitants.  

 
 
Al menys un 30% de totes les retirades de vehicles per mal estacionament ho són per estacionar en llocs reservats, malgrat tot d’aquesta informació no es dedueix que totes les reserves siguin per discapacitats.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxes metodològiques (INDICADORS): 

Nombre de reserves d’estacionament per a persones amb discapacitat, per districte (2012):Servei d’informació del Territori, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

 Nombre total de vehicles retirats i motiu de la retirada (2010-11): Servei Local de Seguretat, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

 

imprimir Imprimir