2.10.1 En quines circumstàncies personals i socioeconòmiques l’esport i la cultura són factors d’inclusió?

Govern obert | L’esport i la cultura com a elements d’inclusió social - 17/12/2012

La inclusió social en relació a la capacitat de fer-la efectiva o incrementada per part de l’esport i la cultura, pot abordar-se des de dos punts de vista: - l’accés a l’oferta d’activitats pensada per a un col·lectiu en concret on el pes inclusiu rau en el mateix fet de practicar/participar de l’activitat en qüestió; - l’accés a una oferta “normalitzada” on la capacitat inclusiva ve de la mà de participar i relacionar-se amb altres persones a través de l’activitat cultural o esportiva.

Afegiríem també aquells actes i esdeveniments (sovint puntuals) que tenen com a objectiu la sensibilització i la solidaritat sobre un col·lectiu / problemàtica en particular, així com la promoció esportiva o cultural en un sentit ampli i genèric.

I tot plegat abordant la qüestió de la inclusió no només des de la discapacitat física, psíquica o sensorial, sinó també des del punt de vista intercultural, de l’exclusió socioeconòmica o de gènere.

La fotografia 2012 sobre l'oferta municipal d'actes, programes i mesures que afavoreixen la inclusió de diferents col·lectius mitjançant la pràctica esportiva i cultural en funció de les 3 estratègies descrites al principi, seria la següent:

 

 

 
 
En aquest punt cal assenyalar que l’Ajuntament disposa d’un important instrument, com ho són els convenis, amb un potencial significatiu per a incorporar clàusules i accions que afavoreixin la inclusió. Les entitats esportives tenen ja per elles mateixes una important capacitat d’afavorir la inclusió en múltiples aspectes i en relació a diferents col·lectius, i aquesta capacitat pot ser àmpliament promoguda a través dels convenis.

 

 

 

imprimir Imprimir