2.5.2 Quin és el nivell d’inserció laboral dels col·lectius amb dificultats d’entrada al mercat laboral? (genèrica i específica mitjançant la participació en programes formatius i d’orientació)

Govern obert | Inserció laboral de col·lectius amb dificultats - 14/01/2013

Dels itineraris d’inserció sociolaboral, els dirigits a joves sense acreditar l’ESO i a majors de 45 anys són els que a curt termini han reeixit més en termes d’inserció efectiva al mercat laboral.

 

 

 

 

Al marge de la població jove (la inserció laboral de la qual ja s’analitza a la pregunta 2.5.1, els altres col·lectius considerats com a grups amb dificultats d’inserció són:

-          les persones amb discapacitat i/o malaltia mental;
-          les persones majors de 45 anys;
-          les dones;
-     i les persones en risc d’exclusió social.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Respecte el col·lectiu de persones amb discapacitat i/o amb malaltia mental atesos pel Servei Especialitzat d’Inserció Sociolaboral per a Persones amb Discapacitat o Malaltia Mental, podem assenyalar algunes tendències:
 
-          l’increment de persones amb malaltia mental ateses pel servei en paral·lel al lleuger descens de les persones amb discapacitat;
-          l’increment, sobretot entre persones amb malaltia mental, de les derivacions a ofertes laborals gestionades per CORESSA i, especialment, a ofertes d’empreses externes;
-          el descens en el nombre d’insercions efectives tant a ofertes de CORESSA com sobretot a ofertes externes.
 
Per tant, es consolida o s’incrementa el volum de població atesa pel servei, s’incrementen les ofertes i derivacions a les mateixes però això no s’acaba traduint en un augment de les insercions finals efectives.
 
 
 
 
 
 
 
Per a estimar l’impacte de la crisi, veure annexos dades provincials i autonòmiques sobre inserció al mercat laboral de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental a partir de l’enquesta EDAD del 2008.
 
 
Veure Annexos 
 
Fitxes metodològiques (INDICADORS):

% inserció dels itineraris d’inserció sociolaboral per a majors de 45 anys, dones, persones beneficiàries de RMI i joves sense acreditar (programa SUMA’T): CORESSA, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Nº de persones amb discapacitat i trastorn mental ateses, derivades a ofertes laboral i inserides al mercat laboral: Servei Especialitzat d’Inserció Sociolaboral per a Persones amb Discapacitat o Malaltia Mental de CORESSA, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

 

 

 

imprimir Imprimir