Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.8.2 Quins són els factors de localització que expliquen la preferència per Sant Boi? (actualització)

1.8.2 Quins són els factors de localització que expliquen la preferència per Sant Boi? (actualització)
Autor Govern obert | Altres factors de localització - 12/12/2014

La localització estratègica, la disponibilitat de naus i de solars, la mobilitat dins els polígons, la concentració de determinades activitats econòmiques, els serveis de suport a les empreses i altres serveis bàsics, sóns els factors promoguts per atraure activitat econòmica al municipi.

1.8 Altres factors de localització: política fiscal per a la instal·lació d’empreses, serveis a les empreses, seguretat.

1.8  Altres factors de localització: política fiscal per a la instal·lació d’empreses, serveis a les empreses, seguretat.
Autor Govern obert | Altres factors de localització - 28/12/2012

El marc jurídic per a la instal·lació d’activitats econòmiques és igual per a tots els municipis de Catalunya. Però cada ajuntament, malgrat haver acordat cobrar com a taxa per la llicència la despesa administrativa, a la pràctica cobra diferent: Sant Boi ho fa, en tant que quantitat, molt poc i molt menys respecte la resta.

1.8.1 En quina mesura les diferències en la política fiscal de l’entorn ha condicionat les preferències de les empreses a l’hora d’instal·lar-se en un o altre municipi?

1.8.1 En quina mesura les diferències en la política fiscal de l’entorn ha condicionat les preferències de les empreses a l’hora d’instal·lar-se en un o altre municipi?
Autor Govern obert | Altres factors de localització - 27/12/2012

La política fiscal actual pel que fa a la instal·lació d’empreses té un marc jurídic general per a tots els municipis de Catalunya, per tant d’entrada, no hi ha diferències en la política fiscal. Encara que els municipis de l’entorn van acordar quantificar la taxa en funció de les despeses administratives que comporti la concessió de la llicència per determinar-ne la taxa, en realitat aquest criteri únic només l’ha seguit Sant Boi, i la resta de municipis n’hi apliquen més.

1.8.2 Quins són els factors de localització claus que expliquen la preferència per Sant Boi?

1.8.2 Quins són els factors de localització claus que expliquen la preferència per Sant Boi?
Autor Govern obert | Altres factors de localització - 24/12/2012

Caldria realitzar un estudi específic per tal de poder donar resposta adequada a aquesta qüestió; no obstant això, podem avançar-nos en identificar quins factors de localització podrien ser claus en la preferència per Sant Boi: · la facilitat de transport, especialment per carretera; · la distància amb els centres logístics; · que hi hagi aparcaments per als vehicles de transport –camions-; · el centre biomèdic i biotecnològic (Banc de teixits), tot i admetent que és més important el de Barcelona que el de Sant Boi.

1.8.3 Quins serveis oferts a les empreses són valorats com a factors per instal·lar-se a la ciutat? Quins caldria millorar o implantar?

1.8.3 Quins serveis oferts a les empreses són valorats com a factors per instal·lar-se a la ciutat? Quins caldria millorar o implantar?
Autor Govern obert | Altres factors de localització - 21/12/2012

Algunes empreses quan han demanat instal·lar l’activitat a Sant Boi han comentat que el que més es valora és la bona comunicació que té Sant Boi per carretera, i expressen que és important el nus d’autopistes.

1.8.4 Com condiciona la normativa municipal en la instal·lació d’empreses al municipi?

1.8.4 Com condiciona la normativa municipal en la instal·lació d’empreses al municipi?
Autor Govern obert | Altres factors de localització - 20/12/2012

Som el municipi amb la taxa més baixa del nostre entorn immediat.

1.8.5 Com incideix la seguretat ciutadana als polígons com a factor d’atracció de nova activitat econòmica o de deslocalització?

1.8.5 Com incideix la seguretat ciutadana als polígons com a factor d’atracció de nova activitat econòmica o de deslocalització?
Autor Govern obert | Altres factors de localització - 11/12/2012

No hi ha indicis que facin pensar que la seguretat ciutadana sigui un factor que incideixi significativament en l’atracció d’activitat econòmica o en la deslocalització.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: