Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.6 Territori i patrimoni com a generadors de riquesa

1.6 Territori i patrimoni com a generadors de riquesa
Autor Govern obert | Territori i patrimoni com a generadors de riquesa - 28/12/2012

Per pensar de forma global i estratègica com rendibilitzar els recursos municipals i el patrimoni de la ciutat, cal: - Disposar de la permament actualització dels instruments necessaris. Ex: inventari del patrimoni. - Analitzar la disponibilitat d’espais i usos actuals dels diferents equipaments; - Disposar informació del rendiment econòmic i ingressos que generen tots els actius municipals (béns i activitats econòmiques); -Conèixer l’impacte econòmic dels eixos estratègics.

1.6.1 Planejament urbanístic: usos del sòl. Quina part del territori no té un ús definit? Quines són les parcel·les susceptibles de requalificació pensant en el seu valor potencial i generació de riquesa? On estan ubicades les parcel·les en qüestió?

1.6.1 Planejament urbanístic: usos del sòl. Quina part del territori no té un ús definit? Quines són les parcel·les susceptibles de requalificació pensant en el seu valor potencial i generació de riquesa? On estan ubicades les parcel·les en qüestió?
Autor Govern obert | Territori i patrimoni com a generadors de riquesa - 27/12/2012

El sòl urbanitzable no delimitat: 1) Can Gabarrot: ús industrial; 2) Zona Eucaliptus: Ús residencial.

1.6.2 Quin és el preu del sòl? I del lloguer i compra de naus? Quina tipologia de naus s’ofereix? (comparativa amb municipis de l’entorn)

1.6.2 Quin és el preu del sòl? I del lloguer i compra de naus? Quina tipologia de naus s’ofereix? (comparativa amb municipis de l’entorn)
Autor Govern obert | Territori i patrimoni com a generadors de riquesa - 24/12/2012

Pel que fa a la disponibilitat de naus als polígons industrials, podem dir que 1 de cada 5 naus estan disponibles, a més de 44 solars sense edificar.

1.6.4 Quin impacte econòmic genera el domini públic?

1.6.4 Quin impacte econòmic genera el domini públic?
Autor Govern obert | Territori i patrimoni com a generadors de riquesa - 11/12/2012

Per tal de donar compte de l'impacte econòmic que genera la gestió del domini públic analitzarem aquelles taxes contemplades en diferents ordenances que impacten sobre les condicions en què es desenvolupen certes activitats econòmiques en relació a l’ocupació d'aquest domini públic. En d’altres paraules, es tracta d’identificar aquells elements directes (taxes i cànons) que poden facilitar o obstaculitzar l’activitat actual de les empreses i comerços operatius.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: