Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.9 Teixit comercial i mercats municipals

1.9 Teixit comercial i mercats municipals
Autor Govern obert | Teixit comercial i mercats municipals - 28/12/2012

Diferents estudis efectuats recentment, posen de manifest que el mapa comercial de Sant Boi està força consolidat, sobre tot en les compres quotidianes (alimentari fresc i envasats) i no alimentari, per contra els sectors amb menor pes a nivell de compra, són els de lleure, esport i cultura, els equipaments de la persona i el baix consum de l’oferta en bars i restauració.

1.9.1 Quins són els hàbits de compra de la població (en relació als productes de consum i el municipi on s’hi va)?

1.9.1 Quins són els hàbits de compra de la població (en relació als productes de consum i el municipi on s’hi va)?
Autor Govern obert | Teixit comercial i mercats municipals - 27/12/2012

El comerç de Sant Boi, està bastant consolidat, sobre tot en les compres quotidianes (alimentari frescs i envasats) i no alimentari, sent els sectors que menys % o pes a nivell de compra tenen, els de lleure, esport i cultura i els d’equipaments de la persona, destacant també el baix consum de l’oferta en bars i restauració.

1.9.2 En quina mesura els canvis en aquests hàbits han generat més riquesa i per extensió, més ocupació en el sector?

Autor Govern obert | Teixit comercial i mercats municipals - 24/12/2012

L'activitat comercial és molt fluctuant: és l'activitat que concentra més persones aturades (el 9% del total), mentre que a la vegada ha estat la tercera activitat més generadora d'ocupació durant els quatre primers mesos del 2012 (6,4% de les contractacions).

1.9.3 Quins factors expliquen la ubicació i l’obertura de nou comerç (i de quina mena) a la ciutat?

1.9.3 Quins factors expliquen la ubicació i l’obertura de nou comerç (i de quina mena) a la ciutat?
Autor Govern obert | Teixit comercial i mercats municipals - 21/12/2012

Les tipologies de comerços amb major demanda són les relacionades amb el comerç al detall, excepte vehicles de motor (42,5%).

1.9.4 Quin impacte té l’obertura de nous grans supermercats urbans en la resta de teixit comercial?

1.9.4 Quin impacte té l’obertura de nous grans supermercats urbans en la resta de teixit comercial?
Autor Govern obert | Teixit comercial i mercats municipals - 20/12/2012

En l’actualitat estem gestionant els impactes de l’obertura massificada de grans centres comercials tant al voltant del nostre municipi, com dins del territori municipal de Sant Boi. Pràcticament cada any s’ha anat obrint un gran centre comercial al nostre voltant i això fa que siguem la zona de Catalunya i d’Espanya que concentra més centres comercials.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: