Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.5 Formació i mercat laboral

1.5 Formació i mercat laboral
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 28/12/2012

El grau de correlació entre l’oferta formativa més vinculada al món laboral (formació professional i formació ocupacional) i les demandes / necessitats de les empreses té un marge de millora important, tot i que alhora podem destacar alguns elements de l’oferta actual.

1.5.1 L’oferta educativa (reglada i no reglada) té correlació amb les necessitats dels sectors generadors d’ocupació? (cicles formatius, cases d’oficis, PQPI’s, Suma’t, formació ocupacional, etc.)

1.5.1 L’oferta educativa (reglada i no reglada) té correlació amb les necessitats dels sectors generadors d’ocupació? (cicles formatius, cases d’oficis, PQPI’s, Suma’t, formació ocupacional, etc.)
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 27/12/2012

2 dels 10 cicles formatius de grau mitjà oferts a Sant Boi, i 1 dels 17 cicles formatius de grau superior, es troben entre les 20 titulacions de formació professional amb més sortides laborals el 2012.

1.5.2 Quina és la correspondència entre la formació inicial i la tasca professional actual de la població ocupada?

1.5.2 Quina és la correspondència entre la formació inicial i la tasca professional actual de la població ocupada?
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 26/12/2012

L’enquesta de condicions de vida de l’any 2009 posava de manifest que la formació inicial i la tasca professional de les persones ocupades estaven quasi totalment alineades (el 71,6% totalment i el 18,6% parcialment).

1.5.3 Quin és el grau d’adaptació de la formació ocupacional als perfils de les persones aturades i de les demandes de les empreses?

1.5.3 Quin és el grau d’adaptació de la formació ocupacional als perfils de les persones aturades i de les demandes de les empreses?
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 24/12/2012

La proporció de persones amb estudis de formació professional o superiors que han participat de l’oferta de formació ocupacional de CORESSA, tant el 2010 com el 2011, és en ambdós anys superior a la proporció de persones amb aquest nivell estudi que es troben a l’atur.

1.5.4 Quina és la relació del nivell formatiu i la inserció laboral de les immediates promocions (formació reglada) i de les persones que han participat d’alguna de les ofertes de formació ocupacional?

1.5.4 Quina és la relació del nivell formatiu i la inserció laboral de les immediates promocions (formació reglada) i de les persones que han participat d’alguna de les ofertes de formació ocupacional?
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 21/12/2012

Respecte la formació reglada i a partir de les dades de l’enquesta als i les joves santboians el 2010, podem dir en primer lloc que les taxes d’atur dels i les joves són progressivament superiors en tant que més baix és el nivell formatiu en qüestió.

1.5.5 Els que treballen, en quines condicions ho fan?

1.5.5 Els que treballen, en quines condicions ho fan?
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 20/12/2012

La relació nivell formatiu amb mercat laboral es reprodueix en les condicions en què s’insereixen unes o altres: com més baix és el nivell formatiu, més precarietat en tant que més prevalença de situacions sense contracte i menys contractació indefinida.

1.5.6 Quina proporció de treballadors/es en actiu ha fet formació?

1.5.6 Quina proporció de treballadors/es en actiu ha fet formació?
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 10/12/2012

Segons les dades de l’Enquesta de Condicions de Vida (2009), el 16,7% de la població activa estava cursant estudis. Entre aquests, la gran majoria estava cursant estudis no reglats (el 73%).

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: