Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.9.1 Quins són els hàbits de compra de la població (en relació als productes de consum i el municipi on s'hi va)? (actualització)

1.9.1 Quins són els hàbits de compra de la població (en relació als productes de consum i el municipi on s'hi va)? (actualització) Govern obert | Teixit comercial i mercats municipals - 04/06/2015

Pel que fa al lloc de compra en alimentació, l'adquisició de carn s'ha incrementat en botigues i supermercats i mantingut als mercats. Menor compra en fruita i verdura als mercats i major als supermercats, sense diferencies en les botigues. La compra de peix fresc s'ha incrementat molt als supermercats i sense canvis en mercats i botigues. Major consum del sector de la carn, productes càrnics, peix i marisc en el mateix barri, en segon lloc en altres barris i residual en altres municipis. En equipament de la persona comportament diferent en funció del producte, des de sectors amb molta fidelitat al barri fins a àmbits amb una fidelitat baixa i amb una tendència a comprar a Sant Boi o altres municipis. Pel que fa al parament de la llar no s'observen grans diferències entre els subsectors.

1.9.4 Quin impacte té l'obertura de nous grans supermercats urbans en la resta de teixit comercial? (actualització)

1.9.4 Quin impacte té l'obertura de nous grans supermercats urbans en la resta de teixit comercial? (actualització) Govern obert | Teixit comercial i mercats municipals - 04/06/2015

La situació respecte al 2012 ha canviat amb l'obertura del Mercadona al nostre municipi a la zona industrial propera als barris de Casablanca i Camps Blancs. Ha impactat en els tres grans grups de despesa amb intensitats diferents, major respecte al grup de l'alimentació (carn i productes càrnics, peix i marisc i fruits i hortalisses), menor en el grup de despesa equipament de la persona, concretament aparells, articles i productes per a la cura i higiene personal i residual en articles de parament de la llar, subsector de la cristalleria, vaixella i estris per a la llar.

1.9.2 En quina mesura els canvis en aquests hàbits han generat més riquesa i per extensió, més ocupació en el sector? (actualització)

1.9.2 En quina mesura els canvis en aquests hàbits han generat més riquesa i per extensió, més ocupació en el sector? (actualització)
Autor Govern obert | Teixit comercial i mercats municipals - 07/01/2015

Des del 2011, s'ha incrementat la tendència a comprar producte bàsic d'alimentació en botigues i especialment en supermercats en detriment dels mercats. De la mateixa manera, els supermercats han estat la tipologia de comerç amb més sol·licituds d'obertura d'activitat durant el mateix període. Balanç: pràcticament el mateix nombre de comerços a principis del 2011 que a finals del 2013, i increment dels llocs de treball i del nombre de contractacions en el sector.

1.9.3 Quins factors expliquen la ubicació i l’obertura de nou comerç a la ciutat? (actualització)

1.9.3 Quins factors expliquen la ubicació i l’obertura de nou comerç a la ciutat? (actualització)
Autor Govern obert | Teixit comercial i mercats municipals - 07/01/2015

La nova regulació normativa de promoció de l'activitat econòmica del 2011, la possibilitat de capitalitzar l'atur per a noves iniciatives, la bonificació del 50% en la contractació de persones, i la subvenció a les quotes de cotització al règim d'autònoms, són mesures que han ajudat moderadament a l'obertura de nou comerç a la ciutat des del 2011 fins enguany.

1.9 Teixit comercial i mercats municipals

1.9 Teixit comercial i mercats municipals
Autor Govern obert | Teixit comercial i mercats municipals - 28/12/2012

Diferents estudis efectuats recentment, posen de manifest que el mapa comercial de Sant Boi està força consolidat, sobre tot en les compres quotidianes (alimentari fresc i envasats) i no alimentari, per contra els sectors amb menor pes a nivell de compra, són els de lleure, esport i cultura, els equipaments de la persona i el baix consum de l’oferta en bars i restauració.

1.9.1 Quins són els hàbits de compra de la població (en relació als productes de consum i el municipi on s’hi va)?

1.9.1 Quins són els hàbits de compra de la població (en relació als productes de consum i el municipi on s’hi va)?
Autor Govern obert | Teixit comercial i mercats municipals - 27/12/2012

El comerç de Sant Boi, està bastant consolidat, sobre tot en les compres quotidianes (alimentari frescs i envasats) i no alimentari, sent els sectors que menys % o pes a nivell de compra tenen, els de lleure, esport i cultura i els d’equipaments de la persona, destacant també el baix consum de l’oferta en bars i restauració.

1.9.2 En quina mesura els canvis en aquests hàbits han generat més riquesa i per extensió, més ocupació en el sector?

Autor Govern obert | Teixit comercial i mercats municipals - 24/12/2012

L'activitat comercial és molt fluctuant: és l'activitat que concentra més persones aturades (el 9% del total), mentre que a la vegada ha estat la tercera activitat més generadora d'ocupació durant els quatre primers mesos del 2012 (6,4% de les contractacions).

1.9.3 Quins factors expliquen la ubicació i l’obertura de nou comerç (i de quina mena) a la ciutat?

1.9.3 Quins factors expliquen la ubicació i l’obertura de nou comerç (i de quina mena) a la ciutat?
Autor Govern obert | Teixit comercial i mercats municipals - 21/12/2012

Les tipologies de comerços amb major demanda són les relacionades amb el comerç al detall, excepte vehicles de motor (42,5%).

1.9.4 Quin impacte té l’obertura de nous grans supermercats urbans en la resta de teixit comercial?

1.9.4 Quin impacte té l’obertura de nous grans supermercats urbans en la resta de teixit comercial?
Autor Govern obert | Teixit comercial i mercats municipals - 20/12/2012

En l’actualitat estem gestionant els impactes de l’obertura massificada de grans centres comercials tant al voltant del nostre municipi, com dins del territori municipal de Sant Boi. Pràcticament cada any s’ha anat obrint un gran centre comercial al nostre voltant i això fa que siguem la zona de Catalunya i d’Espanya que concentra més centres comercials.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: