Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.3.4 Quina és la tipologia de les naus a disposició? A quin perfil d'activitat econòmica s'adeqüen més? (actualització)

1.3.4 Quina és la tipologia de les naus a disposició? A quin perfil d'activitat econòmica s'adeqüen més? (actualització)
Autor Govern obert | Generació d’activitat econòmica - 10/11/2014

133 naus i locals disponibles, i 44 solars sense edificar als polígons industrials de Sant Boi.

1.3.3 Quantes empreses s’han instal·lat als polígons industrials? Quantes s’han desplaçat/deslocalitzat? A quin sector pertanyen? Quants llocs de treball han generat/destruït i de quina tipologia? (actualització)

1.3.3 Quantes empreses s’han instal·lat als polígons industrials? Quantes s’han desplaçat/deslocalitzat? A quin sector pertanyen? Quants llocs de treball han generat/destruït i de quina tipologia? (actualització)
Autor Govern obert | Generació d’activitat econòmica - 17/09/2014

Des del 2010, el saldo d'altes i baixes d'empreses als polígons industrials de Sant Boi ha estat negatiu. El comerç al detall i a l'engròs i la construcció especialitzada han estat sectors protagonistes tant en la creació com en la destrucció de teixit empresarial. En l'apartat de baixes, destaquen les d'empreses del sector químic i les de venda i reparació de vehicles: les primeres, per ser un sector d'alt component tecnològic, les segones, per pertànyer a una activitat econòmica estratègica de la ciutat.

1.3.1 Quantes empreses s’han creat? I quantes se n’han destruït? A quins sectors pertanyen? (actualització)

1.3.1 Quantes empreses s’han creat? I quantes se n’han destruït? A quins sectors pertanyen? (actualització)
Autor Govern obert | Generació d’activitat econòmica - 15/09/2014

Tant en termes de noves llicències d'activitat atorgades com en el balanç del nombre d'empreses registrades a la Seguretat Social com a centres de cotització, el 2013 acabà amb més activitats econòmiques que el 2012.

1.3 Generació d'activitat econòmica

1.3 Generació d'activitat econòmica
Autor Govern obert | Generació d’activitat econòmica - 28/12/2012

Al conjunt de la ciutat, les empreses vinculades al comerç al detall són les que han experimentat un major creixement en nombre: concentren el 42% de les llicències d’activitat atorgades des de l’agost del 2010 fins al juliol del 2012 (és a més la tercera activitat més generadora d’ocupació en el que portem d’any) i és l’activitat amb un millor balanç del nº d’empreses entre finals del 2009 i principis del 2012: 30 comerços més (un 9% més).

1.3.1 Quantes empreses s’han creat? I quantes se n’han destruït? A quins sectors pertanyen?

1.3.1 Quantes empreses s’han creat? I quantes se n’han destruït? A quins sectors pertanyen?
Autor Govern obert | Generació d’activitat econòmica - 27/12/2012

El major descens en nombre d’empreses entre finals del 2009 i principis del 2012 es registra al sector de la construcció, amb 51 empreses menys, seguit de la indústria, amb 27 empreses menys que fa dos anys. El sector serveis en canvi registra un augment de 13 empreses.

1.3.3 Quantes empreses s’han instal·lat als polígons industrials? Quantes s’han desplaçat/deslocalitzat? A quin sector pertanyen? Quants llocs de treball han generat/destruït i de quina tipologia?

1.3.3 Quantes empreses s’han instal·lat als polígons industrials? Quantes s’han desplaçat/deslocalitzat? A quin sector pertanyen? Quants llocs de treball han generat/destruït i de quina tipologia?
Autor Govern obert | Generació d’activitat econòmica - 25/12/2012

Des del 2010, 111 noves empreses s’han instal·lat als polígons industrials de Sant Boi, mentre que paral·lelament 142 empreses han declarat la seva baixa.

1.3.4 Quina és la tipologia i les dimensions de les naus a disposició? A quin perfil d’activitat econòmica s’adeqüen més?

1.3.4 Quina és la tipologia i les dimensions de les naus a disposició? A quin perfil d’activitat econòmica s’adeqüen més?
Autor Govern obert | Generació d’activitat econòmica - 03/12/2012

1 de cada 5 naus dels polígons industrials de Sant Boi estan disponibles.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: