Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.1.4 A quines activitats econòmiques es dediquen les empreses més dinàmiques/amb més rendiment? Pertanyen als sectors considerats “emergents” o al nou model econòmic? Quin impacte tenen en tant que llocs de treball generats? (actualització)

1.1.4 A quines activitats econòmiques es dediquen les empreses més dinàmiques/amb més rendiment? Pertanyen als sectors considerats “emergents” o al nou model econòmic? Quin impacte tenen en tant que llocs de treball generats? (actualització)
Autor Govern obert | Caracterització del sector empresarial i la població ocupada - 10/09/2014

A finals de 2013, a Sant Boi es localitzaven 52 empreses relacionades amb les activitats econòmiques més exportadores de la província de Barcelona, 2 més que un any abans. D'altra banda, també s'hi ubicaven 8 empreses pertanyents a sectors d'alta tecnologia, i 40 empreses de nivell tecnològic mitjà- alt.

1.1.5 Quina tipologia d’empreses trobem als polígons industrials? Hi ha concentració d’alguna activitat econòmica en particular? (actualització)

1.1.5 Quina tipologia d’empreses trobem als polígons industrials? Hi ha concentració d’alguna activitat econòmica en particular? (actualització)
Autor Govern obert | Caracterització del sector empresarial i la població ocupada - 10/09/2014

El comerç a l'engròs segueix sent la principal activitat econòmica dels polígons industrials de Sant Boi, amb un descens no obstant del nombre d'empreses del sector respecte l'any passat.

1.1.2 La gent que s’ha incorporat al darrer semestre, en quin sector, tipologia i municipi ho ha fet? (actualització)

1.1.2  La gent que s’ha incorporat al darrer semestre, en quin sector, tipologia i municipi ho ha fet? (actualització)
Autor Govern obert | Caracterització del sector empresarial i la població ocupada - 08/09/2014

El 2013, a Sant Boi es van generar més de 2.000 noves contractacions respecte l'any anterior, majoritàriament de caràcter temporal, i concentrades en activitats sanitàries, activitats relacionades amb l'ocupació (empreses de treball temporal) i comerç al detall.

1.1.3 Quins sectors són generadors o destructors de llocs de treball? (actualització)

1.1.3 Quins sectors són generadors o destructors de llocs de treball?  (actualització)
Autor Govern obert | Caracterització del sector empresarial i la població ocupada - 08/09/2014

Les activitats sanitàries són les que van protagonitzar un major creixement en el nombre de contractacions el 2013 respecte l'any anterior: 869 contractacions més, majoritàriament de dones joves. Per contra, els serveis a edificis i activitats de jardineria van presentar la reducció més gran de contractacions: 324 menys el 2013 respecte el 2012. En termes de balanç i atenent les dades d'afiliació a la Seguretat Social, el sector del comerç a l'engròs va ser el qui va acabar tenint un balanç més favorable amb la creació de 230 llocs de treball, mentre les activitats associatives (d'organitzacions empresarials i professionals, sindicats, organitzacions polítiques, entitats sense ànim de lucre, etc.) van patir el pitjor balanç: 92 llocs de treball menys.

1.1.1 La gent que treballa, on ho fa? (actualització)

1.1.1 La gent que treballa, on ho fa? (actualització)
Autor Govern obert | Caracterització del sector empresarial i la població ocupada - 05/09/2014

El 2013 finalitzà amb la generació de nous llocs de treball, 693 més que l'any anterior. Les activitats sanitàries, entre els treballadors i treballadores assalariades, i el comerç al detall, entre la població autònoma, van ser de nou les activitats que ocupaven més persones a Sant Boi.

1.1 Caracterització del sector empresarial i la població ocupada: conclusions

1.1 Caracterització del sector empresarial i la població ocupada: conclusions
Autor Govern obert | Caracterització del sector empresarial i la població ocupada - 19/12/2012

El sector serveis és el principal ocupador de la població activa santboiana, concentrant més del 80% de mà d’obra femenina. Les diferències en la taxa d’activitat entre homes i dones és substancial: un marge considerable de contingent femení és potencialment incorporable al mercat laboral (continua).

1.1.1 La gent que treballa, on ho fa?

1.1.1 La gent que treballa, on ho fa?
Autor Govern obert | Caracterització del sector empresarial i la població ocupada - 18/12/2012

El sector serveis és el que ocupa més població amb diferència, un 65,5% de la població ocupada hi treballa, amb gran diferència entre homes i dones: el 81,3% de les dones s’ocupen al sector serveis, percentatge que és del 53,9% entre els homes.

1.1.2 La gent que s’ha incorporat al darrer semestre, en quin sector, tipologia i municipi ho ha fet?

1.1.2 La gent que s’ha incorporat al darrer semestre, en quin sector, tipologia i municipi ho ha fet?
Autor Govern obert | Caracterització del sector empresarial i la població ocupada - 17/12/2012

El Parc Sanitari, en el marc de les activitats sanitàries, sobresurt com el principal sector ocupador de la ciutat, amb gairebé un terç del total de contractacions efectuades els 4 primers mesos del 2012.

1.1.3 Quins sectors són generadors o destructors de llocs de treball?

1.1.3 Quins sectors són generadors o destructors de llocs de treball?
Autor Govern obert | Caracterització del sector empresarial i la població ocupada - 16/12/2012

Tots els sectors productius perden treballadors entre finals del 2009 i principis del 2012.

1.1.4 A quines activitats econòmiques es dediquen les empreses més dinàmiques/amb més rendiment? Pertanyen als sectors considerats “emergents” o al nou model econòmic? Quin impacte tenen en tant que llocs de treball generats

1.1.4 A quines activitats econòmiques es dediquen les empreses més dinàmiques/amb més rendiment? Pertanyen als sectors considerats “emergents” o al nou model econòmic? Quin impacte tenen en tant que llocs de treball generats
Autor Govern obert | Caracterització del sector empresarial i la població ocupada - 15/12/2012

El dinamisme econòmic relacionat segons el nivell tecnològic de l’activitat: Les activitats de tecnologia alta identificada són la fabricació de productes farmacèutics i la fabricació de productes informàtics i electrònics. En conjunt van incrementar el nombre de treballadors en 101 persones, un 26,9%.

1.1.5 Quina tipologia d’empreses trobem als polígons industrials? Hi ha concentració d’alguna activitat econòmica en particular?

1.1.5 Quina tipologia d’empreses trobem als polígons industrials? Hi ha concentració d’alguna activitat econòmica en particular?
Autor Govern obert | Caracterització del sector empresarial i la població ocupada - 14/12/2012

El nombre d’empreses als polígons industrials de Sant Boi ha minvat en un 6%.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: