Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

3.3.1 Quina és la política actual en matèria de transparència (actualització)

3.3.1 Quina és la política actual en matèria de transparència (actualització) Govern obert | Transparència de l’acció municipal - 13/05/2015

Diferents indicadors ens donen una visió positiva respecte al nivell de transparència de la informació publicada al web de l'Ajuntament i el compliment de la ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, etc. L'evolució de l'ITA (Índex de transparència dels ajuntaments) és positiva amb la mateixa puntuació que en onades anteriors, però amb una posició al 2014 relativa inferior,(s'ha observat una major competitivitat entre els municipis participants). Bona valoració respecte al compliment de la ley 19/2013 de transparència, acceso a la información y buen gobierno segons el Test de aplicación de la Ley elaborat per la Universidad Juan Carlos de la Comunidad de Madrid. Tendència positiva i consolidació segons l'informe de bones pràctiques de Comunicació Pública Local de la UAB, hem passat d'un 68% a un 100% i s'ha rebut un reconeixement per aquest motiu, el Segell infoparticipa.

3.3 Transparència de l’acció municipal

3.3 Transparència de l’acció municipal
Autor Govern obert | Transparència de l’acció municipal - 16/01/2013

A l'espera que l'Avatprojecte de Llei de Transparència entri en vigència, comptem amb diferents instruments que en aquests darrers anys ens han anat guiant cap a la transparència de Govern obert. Ens aquests àmbits Sant Boi està ben posicionat, com demostren la nostra situació en els diferents rankings a l'ITA, l'aprovació definitiva del Codi Ètic i els resultats de l'avaluació de bones pràctiques de comunicació pública local de la UAB.

3.3.1 Quina és la política actual en matèria de transparència?

3.3.1 Quina és la política actual en matèria de transparència?
Autor Govern obert | Transparència de l’acció municipal - 15/01/2013

Atès que no hi ha cap llei aprovada al nostre país en aquesta matèria, s’ha participat en l’ITA –índex de transparència als ajuntaments- de l’organisme Transparencia Internacional España.

3.3.2 Es compleix amb la normativa actual en matèria de transparència?

3.3.2 Es compleix amb la normativa actual en matèria de transparència?
Autor Govern obert | Transparència de l’acció municipal - 18/12/2012

Espanya no té aprovada cap llei que reguli la transparència i l’accés públic a la informació. Ara ja hi ha un avantprojecte de llei de transparència del 23.03.12.

3.3.3 Quin és el grau d’acompliment del nostre codi ètic?

3.3.3 Quin és el grau d’acompliment del nostre codi ètic?
Autor Govern obert | Transparència de l’acció municipal - 18/12/2012

El nostre Codi Ètic es va aprovar inicialment el primer trimestre del 2011, es va publicar al BOP i DOGC, i va rebre diverses al·legacions, la majoria van ser incorporades dins del nou redactat que finalment va ser aprovat de forma definitiva al Ple del passat dia 24 de setembre de 2012. Entrarà en vigor als 15 dies de la seva publicació íntegra al BOP.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: