Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

3.1.1 Es comunica sobre allò que hem de comunicar? Quins temes es comuniquen? (actualització)

3.1.1 Es comunica sobre allò que hem de comunicar? Quins temes es comuniquen? (actualització) Govern obert | Comunicació municipal - 15/05/2015

Comparant els resultats dels treballs de camp del 2010 i 2014 s'ha millorat l'opinió respecte a que s'informa de forma més correcta i puntual sobre les accions efectuades.S'han incrementat les valoracions positives i reduït les negatives. El Viure s'ha consolidat com el mitjà a través del qual es rep informació, destacant en positiu l'increment del web, així com la diversificació a través d'altres formats. Reforçant aquesta idea es continua incrementant el nombre d'usuaris i visites de la pàgina web, reproduccions del Youtube i seguidors/res de les principals xarxes socials.

3.1.2 Quin nivell de credibilitat tenen els mitjans municipals? Per extensió, la comunicació fa més creïble la gestió municipal? (actualització)

3.1.2 Quin nivell de credibilitat tenen els mitjans municipals? Per extensió, la comunicació fa més creïble la gestió municipal? (actualització) Govern obert | Comunicació municipal - 14/05/2015

Comparant els resultats del treballs de camp efectuats entre el 2009 i 2014 es pot afirmar que en l'actualitat l'Ajuntament presenta un nivell una mica més elevat de credibilitat que anys enrera, amb una lleugera recuperació ja que han crescut les opinions favorables i han disminuït força les negatives. El Viure s'ha consolidat com el mitjà a traves del qual es rep la informació sobre les activitats del nostre municipi. Davant la pregunta de si informa o no de forma adequada, les opinions favorables són una mica inferiors que les del 2010, les desfavorables a aquesta afirmació també són menors i no tan negatives. En línies generals la valoració del Viure al 2014 és una mica més positiva.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: