Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

3.4 Planificació i optimització dels recursos

3.4 Planificació i optimització dels recursos
Autor Govern obert | Planificació i optimització dels recursos - 16/01/2013

El paper de la planificació a mitjà – llarg termini en aquest moment l’ha assumit les administracions central i autonòmica en relació a qüestions estructurals i complexes, com són les infraestructures de transport, energies o habitatge, les de gestió sostenible dels recursos energètics i la reducció de l’impacte sobre l’entorn natural o les polítiques socials de gènere i conciliació familiar. Una part de les polítiques locals en procés de redisseny van en consonància amb aquests àmbits (habitatge, mobilitat, igualtat de gènere).

3.4.1 Sobre què planifiquem i sobre què no? Quin és el mapa de plans en el qual ens movem?

3.4.1 Sobre què planifiquem i sobre què no? Quin és el mapa de plans en el qual ens movem?
Autor Govern obert | Planificació i optimització dels recursos - 15/01/2013

A nivell local, s’ha reduït el pes dels plans sectorials com a instruments de guia i ordenació de l’actuació pública.

3.4.2 Com impacten les polítiques i mesures supramunicipals en la planificació inicial? Com es gestiona aquest impacte?

3.4.2 Com impacten les polítiques i mesures supramunicipals en la planificació inicial? Com es gestiona aquest impacte?
Autor Govern obert | Planificació i optimització dels recursos - 14/01/2013

La planificació a mitjà - llarg termini recau fonamentalment sobre l’administració central i autonòmica, en relació a qüestions estructurals i complexes, com són les infraestructures de transport, energies o habitatge, les de gestió sostenible dels recursos energètics i la reducció de l’impacte sobre l’entorn natural o les polítiques socials de gènere i conciliació familiar. De fet, una part de les polítiques locals en procés de redisseny van en consonància amb aquests àmbits (habitatge, mobilitat, igualtat de gènere).

3.4.4 Quantes activitats complementàries (privades) han tingut lloc o han fet ús d’edificis municipals? Quins ingressos han generat? En quina mesura han contribuït a cobrir costos de manteniment?

3.4.4 Quantes activitats complementàries (privades) han tingut lloc o han fet ús d’edificis municipals? Quins ingressos han generat? En quina mesura han contribuït a cobrir costos de manteniment?
Autor Govern obert | Planificació i optimització dels recursos - 10/01/2013

El 2011, els ingressos per taxa d’ús dels casals de barri comportaren uns ingressos de 14.465,5 €, aproximadament un 0,7% del cost de manteniment d’aquests equipaments (2.000.000 d’euros aprox.).

3.4.5 Quin és el rendiment econòmic d’altres elements del patrimoni municipal?

3.4.5 Quin és el rendiment econòmic d’altres elements del patrimoni municipal?
Autor Govern obert | Planificació i optimització dels recursos - 09/01/2013

Les diferències primordials des del 2009 es produeixen per la retallada important en els ingressos per venda de patrimoni i per les previsions d’ingressos de les zones blaves.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: