Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0


     
  pàgina  1 2

Següent pàgina  

Aprovació inicial del Pla Local de Joventut

Aprovació inicial del Pla Local de Joventut
Autor Govern obert | Productes d'avaluació - 30/12/2016

El nou Pla Local de Joventut per al període 2016-2020 es va aprovar de forma inicial el passat 17 de novembre, amb els vots a favor de PSC-CP i d'ICV-EUiA-ME-E i l'abstenció de la resta de forces polítiques.

Despesa en convenis amb entitats locals

Despesa en convenis amb entitats locals
Autor Govern obert | Seguiment del pla de Ciutat - 23/02/2016

Despesa en convenis nominatius amb entitats de la ciutat. Comparativa dels anys 20015 i 2016 a partir de la informació pressupostària (disponible a la web municipal).

Un primer pas per determinar l'impacte de les polítiques municipals

Un primer pas per determinar l'impacte de les polítiques municipals Govern obert | Anàlisi de Context - 12/10/2015

L'analisi de context endegat en la passada legislatura, es la base per poder determinar fins a quin punt són les polítiques endegades les responsables del canvis detectats. Finalitzada la legislatura 2012-2015 presentem les conclusions formulades en forma de tendència i agrupades per prioritat: assenyalen l'evolució que han tingut determints temes comparant el període 2011-2012 i el període 2013-2014

El Pla de Ciutat 2012-2015 s'haurà executat en un 75,04% en finalitzar la legislatura

El Pla de Ciutat 2012-2015 s'haurà executat en un 75,04% en finalitzar la legislatura Govern obert | Seguiment del pla de Ciutat - 26/05/2015

A finals de la legislatura 2012 - 2015 el Pla de Ciutat, un cop traslladada l'execució dels respectius Plans d'Actuació Municipal 2012, 2013, 2014 i 2015, assolirà un 75,04% de la seva execució.

L'any 2014 tanca amb una execució del Pla de Ciutat d'un 62,45%

L'any 2014 tanca amb una execució del Pla de Ciutat d'un 62,45% Govern obert | Seguiment del pla de Ciutat - 15/12/2014

Amb un 62,45% d'execució el Pla de Ciutat arriba a tres quartes parts de la seva vigència. Aquest nivell d'execució s'obté a partir del seguiment del PAM 2012, PAM 2013 i PAM 2014.

Actualitzat el seguiment del Pla de Ciutat 2012 - 2015 a meitat de mandat

Actualitzat el seguiment del Pla de Ciutat 2012 - 2015 a meitat de mandat Govern obert | Seguiment del pla de Ciutat - 23/02/2014

A 31 de decembre de 2013 el nivell d'execució del Pla de Ciutat es d'un 35,91%

Hem avaluat els plans de desenvolupament comunitari de Sant Boi de Llobregat

Hem avaluat els plans de desenvolupament comunitari de Sant Boi de Llobregat Govern obert | Productes d'avaluació - 31/01/2014

L'equip d'avaluació de la Unitat d'Assistència a la Planificació i l'Avaluació, durant el 2013 i a petició de la direcció de l'Àrea de Governança i Ciutadania, ha realitzat una avaluació pluralista, interna i expost, centrada en els anys 2010 a 2012, que ha posat de manifest la bonança dels plans en el territori, tot i que s'han detectat mancances estructurals i procedimentals que aconsellen determinades accions correctores i complementàries.

Presentem l'anàlisi de context del Pla de Ciutat 2012-2015

Presentem l'anàlisi de context del Pla de Ciutat 2012-2015 Govern obert | Anàlisi de Context - 15/03/2013

Es tracta d'un nou producte d'avaluació pluralista fonamentat en el Pla de Ciutat 2012-2015, que vol dibuixar una línia de base per comparar anualment la seva evolució. És de context perquè dóna compte dels efectes derivats tant de les polítiques municipals (Pla de Ciutat) com els d'altres polítiques supra locals.

El seguiment del pla de ciutat es pot observar des d'aquesta plataforma on line.

El seguiment del pla de ciutat es pot observar des d'aquesta plataforma on line. Govern obert | Seguiment del pla de Ciutat - 24/09/2012

El seguiment resumeix en el Pla de Ciutat els nivells ponderats d'execució dels Plans d'actuació municipal dels exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015

Anàlisi d'avaluabilitat Pla de Ciutat

Anàlisi d'avaluabilitat Pla de Ciutat Govern obert | Productes d'avaluació - 09/03/2012

L’Anàlisi d’avaluabilitat o condicions d’avaluabilitat del Pla de Ciutat 2015, atesa l’absència d’avaluació ex-ante del Pla i amb una mirada conjunta a nivell de compromisos o finalitats i objectius estratègics, vol fer una aproximació sobre el desplegament correcte dels nivells inferiors del Pla per ser més avaluables, observar la definició o claredat dels objectius recollits als nivells observats, és a dir Compromisos i Objectius Estratègics i les possibilitats reals d’assolir allò que es proposa.

Sistema de seguiment del PAM 2008-2011

Govern obert | Seguiment del pla de Ciutat - 31/12/2011

El pla d'actuació municipal de la legislatura 2008-2011 va finalitzar amb un nivell d'execució proper al 75%

La petjada educativa a Sant Boi

La petjada educativa a Sant Boi Govern obert | Productes d'avaluació - 14/10/2011

És el resultat de la investigació qualitativa i quantitativa duta a terme al nostre municipi per copsar la percepció que té la comunitat educativa sobre la situació i les trajectòries formatives del jovent a Sant Boi, en resposta a una demanda efectuada per part de l’Equip de Govern de l’Ajuntament.

Diagnòstic per al Pla de Ciutat 2015

Diagnòstic per al Pla de Ciutat 2015 Govern obert | Anàlisi de Context - 25/09/2011

L’anàlisi de context per al Pla de Ciutat 2015 és un document de suport per facilitar la comprensió de la realitat sobre la qual l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat centrarà la seva acció. Consisteix en una selecció de les dades més significatives en tres grans apartats, que de forma àgil permetin conèixer les principals estratègies, tant a nivell intern municipal com per part d’altres institucions i agents, que hagin incidit en els tres àmbits que dibuixen les tres prioritats del Pla.

Avaluació intermedia de comunicació

Govern obert | Productes d'avaluació - 29/06/2011

Presentem l'avaluació intermedia de comunicació (PAM 2008-2011)

Avaluació intermedia de Participació Ciutadana

Govern obert | Productes d'avaluació - 03/06/2011

Publiquem els resultats de l'avaluació intermedia de Participació Ciutadana (PAM 2008-2011)

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: