Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.2 Resposta a les necessitats socioeconòmiques

2.2 Resposta a les necessitats socioeconòmiques
Autor Govern obert | Resposta a les necessitats socioeconòmiques - 07/01/2013

La pressió sobre els serveis d'atenció primària és creixent i es concentra en demandes sobre qüestions bàsiques (manutenció, habitatge i subministraments), en un context de reducció dels ingressos municipals i de restricció en els requisits d'accés a determinades prestacions i serveis.

2.2.1 La disponibilitat d’habitatge protegit i d’habitatge de lloguer social és suficient per a les demandes actuals i estimades?

2.2.1 La disponibilitat d’habitatge protegit i d’habitatge de lloguer social és suficient per a les demandes actuals i estimades?
Autor Govern obert | Resposta a les necessitats socioeconòmiques - 12/12/2012

Actualment, l’Ajuntament (CLAUS) disposa en propietat 5 pisos de lloguer social a La Muntanyeta. Aquests habitatges de lloguer a 5 anys s'atorguen a famílies usuàries dels Serveis Socials mitjançant un sorteig públic.

2.2.3 Quantes persones/famílies tenen la necessitat d’algun ajut econòmic? Quantes es troben al llindar de la pobresa?

2.2.3 Quantes persones/famílies tenen la necessitat d’algun ajut econòmic? Quantes es troben al llindar de la pobresa?
Autor Govern obert | Resposta a les necessitats socioeconòmiques - 12/12/2012

En funció de les variacions del nombre de llars catalanes sense perceptors d’ingressos o amb tots els actius desocupats des del 2009 al primer trimestre del 2012, hem estimat que a Sant Boi 909 unitats familiars (el 3,03% del total) no disposen d’ingressos (entenent per ingressos, rendes del treball o patrimonials i prestacions/subsidis d’atur).

2.2.4 Els recursos municipals disponibles són suficients per atendre aquestes necessitats?

2.2.4 Els recursos municipals disponibles són suficients per atendre aquestes necessitats?
Autor Govern obert | Resposta a les necessitats socioeconòmiques - 12/12/2012

La despesa en ajuts econòmics els darrers 4 anys s’ha incrementat globalment en un 89,2% (veure annexos per a l’evolució concreta de les principals partides d’ajuts econòmics: manutenció, habitatge i subministraments), mentre que l’increment de persones ateses pels equips territorials de Serveis Socials ha estat d’un 33%. En aquest mateix període, els ingressos municipals han vist reduir-se en un 9,3%.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: