Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.1.1 Quina es la demanda estimada d’ajuts i serveis destinats a persones amb dificultats d’autonomia i/o en situació de dependència? (actualització)

2.1.1 Quina es la demanda estimada d’ajuts i serveis destinats a persones amb dificultats d’autonomia i/o en situació de dependència? (actualització)
Autor Govern obert | Població amb necessitat de suport a la seva autonomia - 21/05/2015

Creix el nombre de persones majors de 65 anys i el nombre de persones amb alguna discapacitat legalment reconeguda, amb la conseqüent major demanda de serveis en el marc de la llei de dependència.

2.1 Població amb necessitat de suport a la seva autonomia

2.1 Població amb necessitat de suport a la seva autonomia
Autor Govern obert | Població amb necessitat de suport a la seva autonomia - 28/12/2012

Fins al 2011, a Sant Boi s’havien realitzat 2.150 Programes Individuals d’Atenció (PIA), i restaven pendents 876 que tenien ja reconegut el grau de dependència. El juliol del 2012, eren 2.586 els PIA realitzats, sent actius 1.850 d’aquests i restant pendents 346, la major part de Grau I (moderat).

2.1.1 Quina es la demanda estimada d’ajuts i serveis destinats a persones amb dificultats d’autonomia i/o en situació de dependència?

2.1.1 Quina es la demanda estimada d’ajuts i serveis destinats a persones amb dificultats d’autonomia i/o en situació de dependència?
Autor Govern obert | Població amb necessitat de suport a la seva autonomia - 12/12/2012

El 2011 es va arribar a un 84,9% de realització de Programes Individuals d’Atenció (PIA) respecte el total de valoracions de grau enviades per la Generalitat, romanent per tant poc més del 15% : 876 persones el 2011 encara estaven pendents de tenir elaborat el seu PIA.

2.1.2 Quin nivell de cobertura tenim d’aquesta demanda? I el nivell de satisfacció?

2.1.2 Quin nivell de cobertura tenim d’aquesta demanda? I el nivell de satisfacció?
Autor Govern obert | Població amb necessitat de suport a la seva autonomia - 12/12/2012

El 2011 s’havia arribat a la xifra de 2.150 PIAS tramitats, dels quals un 34,5% van implicar derivacions d’atenció a diferents serveis municipals. El juliol 2012 es va arribar a la xifra de 2.586 PIA, d’entre els quals 1.850 són actius.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: