Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.6.1 Quin és el volum de població aturada en funció del temps d’antiguitat?

2.6.1 Quin és el volum de població aturada en funció del temps d’antiguitat?
Autor Govern obert | Població aturada i prestacions - 17/12/2012

Fins als 15 mesos de període d'atur, és el grup de 30 a 45 anys el qui predominava el maig del 2012, mentre que de 15 mesos en endavant eren els majors de 45 anys el grup que passà a ser predominant.

2.6.2 Quantes persones són beneficiàries de prestació/subsidi d’atur? Quina és la previsió de finalització d’aquestes prestacions i quantes persones se’n veuran afectades?

2.6.2 Quantes persones són beneficiàries de prestació/subsidi d’atur? Quina és la previsió de finalització d’aquestes prestacions i quantes persones se’n veuran afectades?
Autor Govern obert | Població aturada i prestacions - 17/12/2012

La població aturada beneficiària de prestació d'atur el juny del 2012 era a Sant Boi el 58,6% del total de població aturada, mentre que a Catalunya era el 57,2%.

2.6.3 Quantes d’aquestes arriben a Serveis Socials?

2.6.3 Quantes d’aquestes arriben a Serveis Socials?
Autor Govern obert | Població aturada i prestacions - 17/12/2012

La disponibilitat d'ingressos per la via del treball remunerat o de prestacions econòmiques fruit de la participació al mercat de treball són en un nombre creixent de casos insuficients per a cobrir les necessitats.

2.6.4 Quin és el perfil de la població aturada estructural? (de llarga durada, i possiblement amb més d’una generació)

2.6.4 Quin és el perfil de la població aturada estructural? (de llarga durada, i possiblement amb més d’una generació)
Autor Govern obert | Població aturada i prestacions - 17/12/2012

Considerant la població aturada estructural com aquella població a l’atur registrada a l’Oficina de Treball de la Generalitat amb més de 2 anys en aquesta situació, podem caracteritzar aquest col·lectiu a partir de les següents dades: 1. Les persones en situació d’atur des de fa més de 2 anys representaven el maig del 2012 el 18% del total de població aturada, havent crescut un 18% respecte el període anterior.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: