Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.3 Factors/relacions de convivència

2.3 Factors/relacions de convivència
Autor Govern obert | Factors/relacions de convivència - 16/01/2013

Podem agrupar en 6 grans apartats, els principals estereotips associats a la població immigrada: - Escolarització i igualtat educativa - Protecció social (ajudes, impostos) - Mercat laboral i activitat comercial - Convivència i interculturalitat - Seguretat - Salut

2.3.2 Quin impacte tenen els mitjans de comunicació municipals i les accions de caire pedagògic en contrarestar la rumorologia?

2.3.2 Quin impacte tenen els mitjans de comunicació municipals i les accions de caire pedagògic en contrarestar la rumorologia?
Autor Govern obert | Factors/relacions de convivència - 14/01/2013

Informar sobre la situació real de les taxes d’immigració (actualment amb tendència a la baixa), el consum real que fan els immigrants dels serveis municipals en contraposició al que fan els nacionals i una informació comparada del fet migratori en les comarques del Baix Llobregat podria ajudar a contrarestar la rumorologia.

2.3.3 Quins factors incideixen en la rumorologia associada a la població immigrada?

2.3.3 Quins factors incideixen en la rumorologia associada a la població immigrada?
Autor Govern obert | Factors/relacions de convivència - 14/12/2012

Els factors o variables, que incideixen en la rumorologia i que estan vinculats amb el fet immigratori tenen que veure amb l’escolarització i la igualtat educativa, amb la protecció i ajudes socials, amb el mercat laboral i l’activitat comercial, amb la convivència i interculturalitat i per últim amb la seguretat i la sanitat.

2.3.4 Com ha impactat el context socioeconòmic en les condicions de vida de la població nouvinguda?

2.3.4 Com ha impactat el context socioeconòmic en les condicions de vida de la població nouvinguda?
Autor Govern obert | Factors/relacions de convivència - 14/12/2012

Les condicions de vida de la població estrangera cal contextualitzar-les actualment i entendre-les en funció de: - La tendència de l’atur des del 2005 fins ara i de forma comparativa a la resta de la població; - Les diferències en el tipus i abast de les privacions materials segons l’origen; - El risc de viure en condicions de pobresa.

2.3.5 Quin percentatge de població immigrada és mòbil? Quin ha estat el volum de reagrupament familiar els darrers anys? Quin és l’estimat en els propers?

2.3.5 Quin percentatge de població immigrada és mòbil? Quin ha estat el volum de reagrupament familiar els darrers anys? Quin és l’estimat en els propers?
Autor Govern obert | Factors/relacions de convivència - 14/12/2012

En els tres anys analitzats, 2009-2010 i 2011 les altes de padró d’estrangers procedents de l’estranger pràcticament es mantenen constants.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: