Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.8 Responsabilitat social corporativa i clausulat social

2.8 Responsabilitat social corporativa i clausulat social
Autor Govern obert | Responsabilitat social corporativa i clausulat social - 16/01/2013

Partíem el 2010 d'una situació positiva en tant que incorporació d'accions de responsabilitat social corporativa i clausulat social en les condicions dels contractes de serveis, obres i subministraments externs, escenari que convindria reprendre per tal de seguir incidint des de l’àmbit local en aquestes polítiques de cohesió social des de la vessant de la contractació.

2.8.1 Quantes contractacions de serveis externs incorporen clausulat social? A quines àrees o serveis pertanyen?

2.8.1 Quantes contractacions de serveis externs incorporen clausulat social? A quines àrees o serveis pertanyen?
Autor Govern obert | Responsabilitat social corporativa i clausulat social - 17/12/2012

L’any 2010 és l’exercici que d’entrada presenta major nombre de contractacions de serveis externs, i a la vegada presenta un elevat nombre de contractes que recullen algun tipus de clausulat social i també de responsabilitat social corporativa.

2.8.2 En relació a quins col·lectius? I accions relatives a la Responsabilitat Social Corporativa?

2.8.2 En relació a quins col·lectius? I accions relatives a la Responsabilitat Social Corporativa?
Autor Govern obert | Responsabilitat social corporativa i clausulat social - 17/12/2012

El número d’empreses que van formalitzar el conveni de col·laboració o mecenatge i van manifestar en algun moment el seu desig de fomentar valors associats amb la responsabilitat social corporativa és el següent: 6 empreses de les que van patrocinar al 2010 i 13 de les que ho van fer al 2011.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: