Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.4 Nivells formatius i fracàs escolar

2.4  Nivells formatius i fracàs escolar
Autor Govern obert | Nivells formatius i fracàs escolar - 16/01/2013

Si mesurem el nivell formatiu dels diferents centres del nostre municipi amb el % d’estudiants que acrediten 4t d’ESO, tant públics com concertats, ens trobem amb una mitjana d’acreditació dels estudiants de 4art d’ESO en el curs 2010/2011 del 80,19% respecte als avaluats i d’un 74,72% respecte als matriculats.

2.4.1 Quina és l’evolució del nivell formatiu de la població?

2.4.1 Quina és l’evolució del nivell formatiu de la població?
Autor Govern obert | Nivells formatius i fracàs escolar - 14/12/2012

Ens trobem amb una mitjana d’acreditació dels estudiants de 4art d’ESO en el curs 2010/2011 del 80,19% respecte als avaluats i d’un 74,72% respecte als matriculats. A més darrerament s’han produït una sèrie de canvis a nivell d’Escola d’adults/Olivera, UNED, TICS que cal tenir presents.

2.4.2 Quina és l’evolució del fracàs escolar? Quants estudiants que no acrediten tornen a matricular-se? Quants d’aquests acaben obtenint el títol?

2.4.2 Quina és l’evolució del fracàs escolar? Quants estudiants que no acrediten tornen a matricular-se? Quants d’aquests acaben obtenint el títol?
Autor Govern obert | Nivells formatius i fracàs escolar - 14/12/2012

Poc més de la meitat dels alumnes que no acrediten es tornen a matricular, i d’aquests, no disposem de la informació sobre els que acaben obtenint el títol.

2.4.3 Quines són les circumstàncies socioeconòmiques i personals dels estudiants que no acrediten?

2.4.3 Quines són les circumstàncies socioeconòmiques i personals dels estudiants que no acrediten?
Autor Govern obert | Nivells formatius i fracàs escolar - 14/12/2012

La taxa d’atur és molt superior en joves que no han acreditat. Aquells estudiants que tenen cicles formatius són més actius. Es més fàcil trobar feina en finalitzar estudis superiors o cicles formatius.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: