Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

2.6 Població aturada i prestacions

2.6 Població aturada i prestacions
Autor Govern obert | Població aturada i prestacions - 16/01/2013

Algunes característiques de la població aturada a Sant Boi (veure a continuació)

2.6.1 Quin és el volum de població aturada en funció del temps d’antiguitat?

2.6.1 Quin és el volum de població aturada en funció del temps d’antiguitat?
Autor Govern obert | Població aturada i prestacions - 17/12/2012

Fins als 15 mesos de període d'atur, és el grup de 30 a 45 anys el qui predominava el maig del 2012, mentre que de 15 mesos en endavant eren els majors de 45 anys el grup que passà a ser predominant.

2.6.2 Quantes persones són beneficiàries de prestació/subsidi d’atur? Quina és la previsió de finalització d’aquestes prestacions i quantes persones se’n veuran afectades?

2.6.2 Quantes persones són beneficiàries de prestació/subsidi d’atur? Quina és la previsió de finalització d’aquestes prestacions i quantes persones se’n veuran afectades?
Autor Govern obert | Població aturada i prestacions - 17/12/2012

La població aturada beneficiària de prestació d'atur el juny del 2012 era a Sant Boi el 58,6% del total de població aturada, mentre que a Catalunya era el 57,2%.

2.6.3 Quantes d’aquestes arriben a Serveis Socials?

2.6.3 Quantes d’aquestes arriben a Serveis Socials?
Autor Govern obert | Població aturada i prestacions - 17/12/2012

La disponibilitat d'ingressos per la via del treball remunerat o de prestacions econòmiques fruit de la participació al mercat de treball són en un nombre creixent de casos insuficients per a cobrir les necessitats.

2.6.4 Quin és el perfil de la població aturada estructural? (de llarga durada, i possiblement amb més d’una generació)

2.6.4 Quin és el perfil de la població aturada estructural? (de llarga durada, i possiblement amb més d’una generació)
Autor Govern obert | Població aturada i prestacions - 17/12/2012

Considerant la població aturada estructural com aquella població a l’atur registrada a l’Oficina de Treball de la Generalitat amb més de 2 anys en aquesta situació, podem caracteritzar aquest col·lectiu a partir de les següents dades: 1. Les persones en situació d’atur des de fa més de 2 anys representaven el maig del 2012 el 18% del total de població aturada, havent crescut un 18% respecte el període anterior.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: