Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

CAPACI(U)DAD, Estratègia DUSI de Sant Boi de Llobregat 2015-2020

CAPACI(U)DAD, Estratègia DUSI de Sant Boi de Llobregat 2015-2020 Govern obert | Pla de Govern 2015 - 2019 - 14/12/2016

Avui 14 de desembre del 2016, el nostre Ajuntament ha presentat la candidatura per accedir en segona convocatòria a la selecció de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e integrado (DUSI) cofinançades mitjançant el programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) del període 2014-2020, tal i com estableix l'ordre HAP/1610/2016 de 6 d'octubre.

Aprovació definitiva del Pla de Govern 2015-19

Aprovació definitiva del Pla de Govern 2015-19 CARLES PEIDRO GARCIA | Pla de Govern 2015 - 2019 - 26/07/2016

El passat dijous 21 de juliol es va aprovar de forma definitiva el Pla de Govern 2015-2019, amb els vots a favor dels grups municipals de PSC-CP i d'ICV-EUiA-ME-E, l'abstenció dels grups municipals de C's i CiU-Ara Guanyarem, i els vots en contra d'ERC-AM, PP i GentdeSB-CUP-PA.

Aprovació inicial del Pla de Govern 2015-19

Aprovació inicial del Pla de Govern 2015-19
Autor Govern obert | Pla de Govern 2015 - 2019 - 10/02/2016

Ja podeu consultar l'esborrany del Pla de Govern. Aprovat inicialment al Ple Municipal del 18 de febrer. A partir d'aquest moment, s'ha obert un període d'informació pública, durant el qual es poden presentar al·legacions al document. El Pla de Govern en xifres, a l'infografia que trobareu tot seguit.

El PAM 2015 s'ha executat en un 86,56%

El PAM 2015 s'ha executat en un 86,56% Govern obert | PAM's ANUALS - 25/05/2015

Un cop actualitzat el seguiment del Pla d'Actuació Municipal de l'exercici 2015, a partir de l'estimació realitzada pels tècnics responsables del catàleg de serveis municipal, es desprèn una execució d'un 86,56%.

Acabada la legislatura 2012-2015 el Pla de Ciutat presenta una execució del 75,04%

Acabada la legislatura 2012-2015 el Pla de Ciutat presenta una execució del 75,04% Govern obert | Pla de Ciutat 2012-2015 - 22/05/2015

Tres quartes parts de les actuacions aprovades s'han executat en finalitzar la vigència del pla

Aprovat el Pla d'Actuació Municipal 2015

Aprovat el Pla d'Actuació Municipal 2015
Autor Govern obert | PAM's ANUALS - 23/12/2014

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el 22 de desembre de 2014, ha aprovat el Pla d'Actuació Municipal pel qual es regirà l'acció de govern local durant el període 2015.

El PAM 2014 s'ha executat en un 82%

El PAM 2014 s'ha executat en un 82% Govern obert | PAM's ANUALS - 16/12/2014

Un cop actualitzat el seguiment del Pla d'Actuació Municipal de l'exercici 2014, a partir de l'estimació realitzada pels tècnics responsables del catàleg de serveis municipal, es desprèn una execució d'un 82%.

El Pla de Ciutat 2012-2015, un cop actualitzat el seu seguiment, informa de quasi un 36% d'execució.

El Pla de Ciutat 2012-2015, un cop actualitzat el seu seguiment, informa de quasi un 36% d'execució. Govern obert | Pla de Ciutat 2012-2015 - 23/02/2014

Amb un 35.91% d'execució el Pla de Ciutat arriba a la meitat de la seva vigència. Aquest nivell d'execució s'obté a partir del seguiment del PAM 2012 i PAM 2013.

El PAM 2013 s'ha executat en un 80,87%

El PAM 2013 s'ha executat en un 80,87% Govern obert | PAM's ANUALS - 16/02/2014

A 31 de desembre del 2013 el nivell d’execució del Pla d'Actuació Municipal és d’un 80,87%. Aquest grau d'execució suposa que al final del segon exercici del Pla de Ciutat 2012-2015, el resultat ponderat d'aquest pla sigui d'un 35,91%.

Aprovat el Pla d'Actuació Municipal 2014

Aprovat el Pla d'Actuació Municipal 2014 Govern obert | PAM's ANUALS - 17/12/2013

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el 16 de desembre de 2013, ha aprovat el Pla d'Actuació Municipal pel qual es regirà l'acció de govern local durant el període 2014.

El ple municipal ha aprovat el nou PAM 2013

El ple municipal ha aprovat el nou PAM 2013 Govern obert | PAM's ANUALS - 17/12/2012

El ple del 17 de desembre de 2012 va aprovar el Pla d'Actuació Municipal que desplega per l'any 2013 el Pla de Ciutat 2012-2015. L'aprovació va ser possible gracies al vot favorable dels grups del PSC i ICV-EUiA, l'abstenció de CiU i el vot en contra de PP i PxC. L'aprovació inicial va esdevenir definitiva en no presentar-se cap al·legació al seu desplegament.

El PAM 2012 ha executat el 70% de les actuacions planificades.

El PAM 2012 ha executat el 70% de les actuacions planificades. Govern obert | PAM's ANUALS - 13/12/2012

A finals del 2012 el nivell d’execució del Pla d'Actuació Municipal és d’un 70,61%. Aquest grau d'execució suposa que al final del primer exercici del Pla de Ciutat 2012-2015, el resultat ponderat d'aquest pla és d'un 17,57%.

Aprovació definitiva del Pla d'Actuació Municipal 2012

Aprovació definitiva del Pla d'Actuació Municipal 2012 Govern obert | PAM's ANUALS - 30/01/2012

Un cop incorporades les esmenes presentades pel Partit Popular aquest Pla d'Actuació s'ha aprovat definitivament amb el màxim consens en data 29 de maig de 2012.

El pla d'actuació municipal de la legislatura 2008-2011 va finalitzar amb un nivell d'execució proper al 75%

El pla d'actuació municipal de la legislatura 2008-2011 va finalitzar amb un nivell d'execució proper al 75% Govern obert | Pla de Ciutat 2012-2015 - 31/12/2011

Un cop finalitzada la vigència d'aquest pla quadrienal observem que tot i la situació conjuntural els nivells d'execució en general son força favorables, un 75,08% ha fet que tres de cada quatre compromisos d'actuació hagin estat executats. Aquests compromisos no assolits s'han derivat al procès de creació del nou Pla de Ciutat per tal de valorar la seva possible incorporació.

El ple de novembre de 2011 va aprovar inicialment el Pla de Ciutat 2012 -2015

El ple de novembre de 2011 va aprovar inicialment el Pla de Ciutat 2012 -2015 Govern obert | Pla de Ciutat 2012-2015 - 01/09/2011

Amb el vot favorable de la majoria de forces polítiques, s'ha aprovat de manera inicial el nou Pla de Ciutat 2012-2015, que neix amb la voluntat de donar cobertura als compromisos polítics dels propers cuatre anys, a diferència d'altres legislatures aquest pla es desplegarà anualment en els diferents Plans d'Actuació Municipal, fet que permetrà adaptar l'estratègia política a la situació del moment.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: