Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Imatge i Balanç de la Gestió Municipal

Imatge i Balanç de la Gestió Municipal Govern obert | Al procés d'avaluació - 06/08/2014

La present enquesta renova les dades recollides a les enquestes “Imatge i balanç de la gestió municipal” realitzades els anys 2009 i 2010 per part de la Diputació de Barcelona. Enguany l’Ajuntament assumeix la totalitat de l’estudi, des del seu disseny fins a la seva realització i edició. A tal efecte s’ha utilitzat personal de Plans d’Ocupació per a realitzar el treball de camp, que es va portar a terme durant els mesos de maig i juny del 2014. Les enquestes es van fer telefònicament amb assistència per ordinador, i en total es van recollir 797 enquestes vàlides. La població objectiu de l’estudi eren totes aquelles persones majors de 15 anys residents a Sant Boi, unes 70.000 persones. El mostreig es va realitzar amb quotes per edat, sexe i districte de residència per a garantir la representativitat de la mostra.

Molt bona valoració dels Serveis d'Atenció Domiciliaria

Molt bona valoració dels Serveis d'Atenció Domiciliaria Govern obert | Al procés d'avaluació - 18/12/2013

Un 96% valora positivament o molt positivament els serveis d’atenció domiciliària que han rebut, i una proporció pràcticament idèntica, el 95,7%, valora com bé o molt bé el paper de l’Ajuntament i els recursos que dedica a serveis socials.

L'Oficina Municipal d'Atenció al Públic obté una valoració molt alta

L'Oficina Municipal d'Atenció al Públic obté una valoració molt alta Govern obert | Al procés d'avaluació - 14/06/2013

La valoració global del servei és molt alta, de 9,5 punts 10. L’estudi es basa en 377 enquestes realitzades a la mateixa Oficina, entre el 2 d’abril i el 3 de maig del 2013.

La Oficina Municipal d'Informació al Consumidor obté 6,5 punts de valoració

La Oficina Municipal d'Informació al Consumidor obté 6,5 punts de valoració Govern obert | Al procés d'avaluació - 02/02/2011

La valoració global entre 1 i 10 de tot el procés és de 6,53 punts, amb millor valoració entre els que van veure atesa la seva reclamació que els que no. L’estudi es basa en 406 enquestes telefòniques assistides per ordinador fetes entre el 22 de novembre i el 15 de desembre de 2010.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: