Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Imatge i Balanç de la Gestió Municipal

Imatge i Balanç de la Gestió Municipal Govern obert | Al procés d'avaluació - 06/08/2014

La present enquesta renova les dades recollides a les enquestes “Imatge i balanç de la gestió municipal” realitzades els anys 2009 i 2010 per part de la Diputació de Barcelona. Enguany l’Ajuntament assumeix la totalitat de l’estudi, des del seu disseny fins a la seva realització i edició. A tal efecte s’ha utilitzat personal de Plans d’Ocupació per a realitzar el treball de camp, que es va portar a terme durant els mesos de maig i juny del 2014. Les enquestes es van fer telefònicament amb assistència per ordinador, i en total es van recollir 797 enquestes vàlides. La població objectiu de l’estudi eren totes aquelles persones majors de 15 anys residents a Sant Boi, unes 70.000 persones. El mostreig es va realitzar amb quotes per edat, sexe i districte de residència per a garantir la representativitat de la mostra.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: