Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

Imatge i Balanç de la Gestió Municipal

Imatge i Balanç de la Gestió Municipal Govern obert | Al procés d'avaluació - 06/08/2014

La present enquesta renova les dades recollides a les enquestes “Imatge i balanç de la gestió municipal” realitzades els anys 2009 i 2010 per part de la Diputació de Barcelona. Enguany l’Ajuntament assumeix la totalitat de l’estudi, des del seu disseny fins a la seva realització i edició. A tal efecte s’ha utilitzat personal de Plans d’Ocupació per a realitzar el treball de camp, que es va portar a terme durant els mesos de maig i juny del 2014. Les enquestes es van fer telefònicament amb assistència per ordinador, i en total es van recollir 797 enquestes vàlides. La població objectiu de l’estudi eren totes aquelles persones majors de 15 anys residents a Sant Boi, unes 70.000 persones. El mostreig es va realitzar amb quotes per edat, sexe i districte de residència per a garantir la representativitat de la mostra.

Sant Boi renova la distinció com a Ciutat de la Ciència i de la Innovació

Sant Boi renova la distinció com a Ciutat de la Ciència i de la Innovació
Autor Govern obert | Bones pràctiques ajuntament - 10/06/2014

Ahir dilluns 9 de juny es publicà la resolució mitjançant la qual es renovava la distinció de "Ciutat de la Ciència i de la Innovació" de 20 ciutats de l'Estat espanyol, entre elles Sant Boi de Llobregat.

Renovació distintiu "Ciudad de la Ciencia y la Innovación"

Renovació distintiu Govern obert | Bones pràctiques ajuntament - 28/02/2014

L'ajuntament ha decidit endegar el procés per renovar el distintiu "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" que ens va ser atorgat en la primera convocatòria de l'any 2010, la vigència del qual finalitzava el 31 de desembre de 2013. El Govern central va atorgar per primera vegada aquest segell que premia l'esforç i el compromís en matèria d'I+D+i (investigació, desenvolupament i innovació) de 30 poblacions espanyoles. Aquests ajuntaments formen part de la xarxa INNPULSO, que es un lloc de trobada i definició de polítiques locals innovadores, que potencia la col·laboració entre ajuntaments per compartir projectes, bones pràctiques en la gestió i iniciatives de comunicació i divulgació d'aquests projectes a la ciutadania.

Veure més  - 2017  - 2016  - 2015  - 2014  - 2013  - 2012  - 2011  - 2010  - 2009 


Enllaç permanent: