Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.5.2 Quina és la correspondència entre la formació inicial i la tasca professional actual de la població ocupada?

1.5.2 Quina és la correspondència entre la formació inicial i la tasca professional actual de la població ocupada? Govern obert | Formació i mercat laboral - 26/12/2012

L’enquesta de condicions de vida de l’any 2009 posava de manifest que la formació inicial i la tasca professional de les persones ocupades estaven quasi totalment alineades (el 71,6% totalment i el 18,6% parcialment).

 

 

 

El sector sanitari i el farmacèutic són els principals demandants de feina temporal a Catalunya el 2010. En aquest sentit, cal fer esment que aquest sector ha estat el principal generador de contractacions a Sant Boi el primer semestre del 2012, i que el sector farmacèutic és un dels principals demandants de treball temporal a la ciutat segons l’experiència de les empreses de treball temporal contactades. A Sant Boi, no hi ha oferta de formació professional relacionada amb aquests camps (ex. Cures auxiliars d’infermeria, Farmàcia i parafarmàcia, o Química industrial).

 
 
El 21,2% de les empreses a Catalunya van demandar explícitament personal amb formació professional. Sobresurten les famílies professionals de fabricació mecànica i electricitat electrònica, ambdues famílies amb presència a Sant Boi sota la forma de diversos cicles formatius tant de grau mitjà com superior. ANNEX 1.5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Relació formació d’origen i ocupació actual dels i les treballadores ocupades: :Enquesta de condicions de vida 2009

 
Sectors més demandants de feina temporal a Catalunya, 2010: Informe Infoempleo.com, a càrrec del portal Infoempleo i l’ETT Adecco.
 
Demandes de treballadors/es amb formació professional (treball temporal), Catalunya 2010: Informe Infoempleo.com, a càrrec del portal Infoempleo i l’ETT Adecco.
 
 
 

 

 

 
 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se