Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.5 Formació i mercat laboral

1.5 Formació i mercat laboral Govern obert | Formació i mercat laboral - 28/12/2012

El grau de correlació entre l’oferta formativa més vinculada al món laboral (formació professional i formació ocupacional) i les demandes / necessitats de les empreses té un marge de millora important, tot i que alhora podem destacar alguns elements de l’oferta actual.

 

Respecte la primera qüestió i en relació a la formació professional, destacar que a Sant Boi només trobem 3 de les 20 titulacions de formació professional amb més sortida el 2011 i que no s’imparteixen estudis afins amb 2 sectors econòmicament dinàmics a la ciutat com són el sanitari (principal generador de noves contractacions el 2012) i el farmacèutic (sector demandant de treball temporal que ha incrementat els darrers 3 anys el nº de treballadors en un 35%).
 
En relació a la formació ocupacional, estimem que un 14% de les ofertes laborals d’empreses externes (no municipals) gestionades per CORESSA tenien relació directa amb els perfils professionals de l’oferta de formació ocupacional el 2011.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’altra banda, un 21% de l’oferta de treball temporal a nivell estatal el 2010 demandava explícitament treballadors/es amb formació professional, destacant la demanda de 2 estudis que s’imparteixen a Sant Boi, com són la Fabricació mecànica i Electricitat i electrònica; la família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, que concentra aproximadament el 20% de l’alumnat de formació professional de Sant Boi, va tenir una inserció laboral el curs 2010/11 del 50% a Barcelona, poc menys que la família de Sanitat, amb un 55%.
 
La rellevància d’aquestes dades rauen en el fet que segueix constatant-se de forma evident la relació entre nivell formatiu i capacitat i qualitat d’inserció al mercat laboral, amb 2 situacions com a exemple de la dualització creixent que es produeix:
 
·          En relació a les dones, trobem una escletxa important entre les dones joves amb un nivell formatiu alt que s’insereixen en més del 50% dels casos per només poc més del 20% de les joves amb baix nivell.
·          La precarietat laboral entre els i les joves en tant que situacions sense contracte i menor contractació indefinida són proporcionals al nivell formatiu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El repte en relació a la població amb menys recursos formatius passa per superar situacions com les presents:
 
·          L’oferta municipal de formació ocupacional, no obstant, té un biaix important en tant que requisits d’accés, en benefici de les persones amb formació professional o estudis superiors, atenent a la proporció de persones a l’atur que tenen aquests estudis respecte la proporció dels qui tenen estudis bàsics.
·          La proporció de persones ocupades que segueixen formant-se és molt petita, així com significativa és la proporció de joves sense acreditar que el 2010 no tenien intenció de reprendre estudis (el 65,7%) o de joves amb l’ESO que no van seguir estudiant (el 60%).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un tema clau en la formació i el mercat laboral, és la capacitat d’absorció que té el mateix mercat per evitar quedar saturat en el futur, per un excés de persones formades amb un determinat perfil que no troben una sortida dins del mercat laboral.


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se