Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.5.3 Quin és el grau d’adaptació de la formació ocupacional als perfils de les persones aturades i de les demandes de les empreses?

1.5.3 Quin és el grau d’adaptació de la formació ocupacional als perfils de les persones aturades i de les demandes de les empreses? Govern obert | Formació i mercat laboral - 24/12/2012

La proporció de persones amb estudis de formació professional o superiors que han participat de l’oferta de formació ocupacional de CORESSA, tant el 2010 com el 2011, és en ambdós anys superior a la proporció de persones amb aquest nivell estudi que es troben a l’atur.

 

 

 

Podem dir que la seva presència està sobredimensionada. El contrari podem dir de la població amb ESO o nivell d’estudis inferior: el seu accés a l’oferta de formació ocupacional és menor del que caldria esperar pel seu nivell d’atur.

Aquesta tendència és creixent d’un any per l’altre. És més: el 2011 la proporció de participants amb estudis de formació professional o superiors és més gran que la de participants amb baix nivell formatiu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les característiques dels cursos ofertats explicarien en part aquest biaix: 13 dels 25 cursos del 2011 requerien com a mínim FPI.
 
D’altra banda, per aproximar-nos al grau d’adaptació de la formació ocupacional a les demandes de les empreses, podem assenyalar que 69 de les 496 ofertes laborals gestionades per CORESSA el 2011 tenien relació directa amb els perfils professionals de la formació ocupacional del 2011 (cal tenir en compte que 6 dels 25 cursos tenien caràcter transversal. Ex: competències lingüístiques).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formació ocupacional hauria de disposar a priori d’un avantatge respecte a la resta de formació, per tractar-se de formació a mida i poder-se ajustar a la demanda. La formació ocupacional pot tenir més èxit si encertes amb les necessitats de les empreses, però ens trobem amb un sistema rígid i costos d’adaptació de la formació ocupacional a la demanda real.

 

Fitxes metodològiques (INDICADORS):

 

Nº de participants a l’oferta de formació ocupacional segons nivell formatiu: CORESSA, Ajuntament Sant Boi de Llobregat

 
Nº de persones aturades segons nivell formatiu: Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya
 
Requisits d’accés (formació d’origen) a l’oferta de formació ocupacional: CORESSA, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
 
Relació perfils professionals associats a l’oferta de formació ocupacional amb llocs de treball demandats per les empreses de Sant Boi: anàlisi propi a partir de les dades facilitades per CORESSA: cursos de formació ocupacional i característiques de les demandes de llocs de treball gestionades pel Servei d’Intermediació Laboral de CORESSA.
 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se