Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.5.4 Quina és la relació del nivell formatiu i la inserció laboral de les immediates promocions (formació reglada) i de les persones que han participat d’alguna de les ofertes de formació ocupacional?

1.5.4 Quina és la relació del nivell formatiu i la inserció laboral de les immediates promocions (formació reglada) i de les persones que han participat d’alguna de les ofertes de formació ocupacional?
Autor Govern obert | Formació i mercat laboral - 21/12/2012

Respecte la formació reglada i a partir de les dades de l’enquesta als i les joves santboians el 2010, podem dir en primer lloc que les taxes d’atur dels i les joves són progressivament superiors en tant que més baix és el nivell formatiu en qüestió.

Les diferències entre homes i dones són mínimes, a excepció dels nivells més alts on la taxa d’atur és sensiblement superior entre els homes.

Les diferències entre gèneres són més evidents en com s’incorporen unes i altres al mercat laboral. Per començar, les dones joves sense estudis acreditats s’incorporen al mercat laboral significativament més tard que els homes amb el mateix nivell formatiu.
Dones i homes amb estudis secundaris o superiors poden incorporar-se al mercat laboral de forma immediata en una proporció superior a aquells que no acrediten estudis d’ESO, situació molt més evident entre les dones: més de la meitat que tenen un nivell formatiu alt entren al mercat de treball un cop han finalitzat l’etapa formativa, mentre que ho fan poc més d’una cinquena part de les joves amb baix nivell formatiu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Respecte la formació ocupacional, comentar que els cursos de formació ocupacional de CORESSA del 2010 van tenir un 38,5% d'inserció laboral de mitjana.
 

Fitxes metodològiques (INDICADORS): 

Taxes d’atur dels joves de 16 a 29 anys a Sant Boi segons nivell formatiu:Enquesta joves 2010.

 
Temps transcorregut en trobar la primera feina un cop cursats els estudis:Enquesta joves 2010
 
Mitjana d’inserció laboral dels cursos de formació ocupacional, 2010:CORESSA, Ajuntament Sant Boi de Llobregat
 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se