Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.5.6 Quina proporció de treballadors/es en actiu ha fet formació?

1.5.6 Quina proporció de treballadors/es en actiu ha fet formació? Govern obert | Formació i mercat laboral - 10/12/2012

Segons les dades de l’Enquesta de Condicions de Vida (2009), el 16,7% de la població activa estava cursant estudis. Entre aquests, la gran majoria estava cursant estudis no reglats (el 73%).

 

 

 

 

 

 

 

A partir de les dades de l’Enquesta a joves de 16 a 29 anys (2on semestre del 2010), el 65,7% dels joves sense l'ESO aprovada no tenien intenció de reprendre estudis en el futur, pel 61% dels joves amb l'ESO aprovada, el 59,5% dels qui tenen algun cicle formatiu i el 55,4% amb batxillerat o estudis superiors.

La proporció de noies que voldrien reprendre els estudis (39,7%) és superior a la de nois (31,6%) (sense ESO aprovada).

El 60% dels joves que van acreditar l'ESO no van emprendre cap més estudi.

 

 

Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Proporció de població activa que seguia formant-se i tipologia d’estudis cursats:Enquesta Condicions de Vida, 2009.

 
Intenció de reprendre els estudis per part dels i les joves de 16 a 29 anys de Sant Boi:Enquesta joves 2010.
 
Joves de 16 a 29 anys amb l’ESO acreditada que no van seguir estudiant:Enquesta joves 2010.
 
 
 
 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se