Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.5.1 L’oferta educativa (reglada i no reglada) té correlació amb les necessitats dels sectors generadors d’ocupació? (cicles formatius, cases d’oficis, PQPI’s, Suma’t, formació ocupacional, etc.)

1.5.1 L’oferta educativa (reglada i no reglada) té correlació amb les necessitats dels sectors generadors d’ocupació? (cicles formatius, cases d’oficis, PQPI’s, Suma’t, formació ocupacional, etc.) Govern obert | Formació i mercat laboral - 27/12/2012

2 dels 10 cicles formatius de grau mitjà oferts a Sant Boi, i 1 dels 17 cicles formatius de grau superior, es troben entre les 20 titulacions de formació professional amb més sortides laborals el 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a la relació d’aquestes 20 titulacions, veure ANNEX 1.5.1

 
Per a més informació sobre l’oferta de formació professional amb més alumnes a Sant Boi, la comparació amb Barcelona i els índexs d’inserció laboral de les famílies professionals amb més demanda, i la comparació amb l’anàlisi del portal d’ocupació Infoempleo sobre principals sectors econòmics demandants de mà d’obra, les principals àrees funcionals i llocs de treball demandats així com els estudis de formació professional més sol·licitats, veure continuació d’ANNEX 1.5.1
 
Com que cada vegada es disposa de menys recursos (el programa cases d’oficis ha desaparegut, es manté el PQPI), es fa més difícil aquesta correlació.
 
Tot i que l’oferta de cicles formatius a Sant Boi és de les millors en la comarca en quant a nombre d’oferta, és cert que s’ha de fer una revisió ja sigui atenent a la capacitat d’absorció del mercat, potenciant aquells sectors que tenen més sortida i/o readaptant o ajustant aquells que no tenen demanda.
 
Així doncs, ens trobem amb diferents opcions: Cicles formatius que caldria activar per revitalitzar determinats sectors productius de la nostra ciutat (cicle formatiu vinculat al sector agrari), cicles que porten anys establerts a nivell de formació i que s’haurien de repensar (Gestió comercial i marketing, Administració i finances), cicles en els que la seva oferta depèn de la Generalitat i el canvi implica una despesa elevada (oferta pesant dels cicles de producció mecànica), cicles que ofereixen possibilitats de futur (cicle de sistemes informàtics), i cicles que s’han d’adaptar a la demanda actual i la capacitat d’absorció del sector (cicles superiors d’educació infantil estretament vinculats amb l’obertura en el nostre territori municipal de les escoles bressol que va implicar una pujada en el número d’inscripcions, amb un 117 alumnes per promoció o el cicle d’estètica i el de l’àmbit sanitari, que ara per ara comencen a generar un excés de gent formada i si es mantenen en el temps encara oferiran menys opcions de futur.
 
Per últim, pel que fa al cicle de perruqueria, que coincideix amb una de les 20 titulacions de Formació Professional amb més sortides laborals, pot ser motivat perquè es tracta d’una formació d’abast comarcal i venen de diferents municipis, sent possible que trobin feina o s’instal·lin de forma privada o autònoma.
(Font: Direcció àrea Educació i Civisme)

 

Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Oferta educativa de formació professional durant el curs 2011-12: Unitat de Planificació i Gestió de Centres Educatius, Ajuntament Sant Boi de Llobregat

 
 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se