Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.1.2 La gent que s’ha incorporat al darrer semestre, en quin sector, tipologia i municipi ho ha fet? (actualització)

1.1.2  La gent que s’ha incorporat al darrer semestre, en quin sector, tipologia i municipi ho ha fet? (actualització)
Autor Govern obert | Caracterització del sector empresarial i la població ocupada - 08/09/2014

El 2013, a Sant Boi es van generar més de 2.000 noves contractacions respecte l'any anterior, majoritàriament de caràcter temporal, i concentrades en activitats sanitàries, activitats relacionades amb l'ocupació (empreses de treball temporal) i comerç al detall.

 

 

 
El 2013 es van generar 21.495 noves contractacions, 2.395 més que el 2012 (un 12,5% més).
 
Un 91,44% de les noves contractacions són temporals: 88,8% en el cas dels homes, un 93,5% per a les dones.
 
Hi  ha 3 activitats econòmiques que concentren més del 50% de noves contractacions: les activitats sanitàries (el 32,2%), les activitats relacionades amb l'ocupació (empreses de treball temporal: el 13,2%), i el comerç al detall (el 7,5%).
Altres activitats destacades: serveis de menjar i de begudes (5,5%), activitats administratives d'oficina (3,2%), activitats de construcció especialitzada (3%) i comerç a l'engròs (2,9%).
 
Les noves contractacions en homes:
El 18% en activitats sanitàries, el 17% en activitats relacionades amb l'ocupació, el 7% en comerç al detall, el 6% en serveis de menjar i de begudes, i el 6% en activitats de construcció especialitzada.
 
Les noves contractacions en dones:
El 45% en activitats sanitàries, el 10% en activitats relacionades amb l'ocupació, el 7,7% en comerç al detall, el 5% en serveis de menjar i de begudes, i el 4,2% en serveis a edificis i activitats de jardineria.
 
Les noves contractacions en:
  • Joves de 16 a 29 anys
Homes:El 24,3% en activitats sanitàries, el 17% en activitats relacionades amb l'ocupació, el 12% en el comerç al detall.
Dones: El 52,5% en activitats sanitàries, el 10,5% en el comerç al detall i el 7,6% en activitats relacionades amb l'ocupació.
 
  • Adults de 30 a 45 anys:
Homes: el 19,3% en activitats relacionades amb l'ocupació, el 15% en activitats sanitàries, i el 7,5% en activitats de construcció especialitzada.
Dones: el 43% en activitats sanitàries, el 12% en activitats relacionades amb l'ocupació i el 6,5% al comerç al detall.
 
  • Adults majors de 45 anys:
Homes: el 13,3% en activitats sanitàries, el 10% en activitats relacionades amb l'ocupació i el 8,7% en transport terrestre i per canonada.
Dones: el 32,4% en activitats sanitàries, l'11,6% en activitats relacionades amb l'ocupació i el 10% a serveis a edificis i activitats de jardineria.
 
 
Font: Servicio Público de Empleo Estatal (www.sepe.es


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se