Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.1.3 Quins sectors són generadors o destructors de llocs de treball? (actualització)

1.1.3 Quins sectors són generadors o destructors de llocs de treball?  (actualització)
Autor Govern obert | Caracterització del sector empresarial i la població ocupada - 08/09/2014

Les activitats sanitàries són les que van protagonitzar un major creixement en el nombre de contractacions el 2013 respecte l'any anterior: 869 contractacions més, majoritàriament de dones joves. Per contra, els serveis a edificis i activitats de jardineria van presentar la reducció més gran de contractacions: 324 menys el 2013 respecte el 2012. En termes de balanç i atenent les dades d'afiliació a la Seguretat Social, el sector del comerç a l'engròs va ser el qui va acabar tenint un balanç més favorable amb la creació de 230 llocs de treball, mentre les activitats associatives (d'organitzacions empresarials i professionals, sindicats, organitzacions polítiques, entitats sense ànim de lucre, etc.) van patir el pitjor balanç: 92 llocs de treball menys.

Activitats econòmiques amb un major creixement absolut en el nombre de noves contractacions:

Activitats sanitàries: +869 noves contractacions.
Activitats relacionades amb l'ocupació: +393 noves contractacions.
Activitats administratives d'oficina: +285 noves contractacions.
Serveis de menjar i de beguda: +246 noves contractacions.
Transport terrestre i per canonada: +206 noves contractacions.
 
Activitats econòmiques amb un major creixement relatiu en el nombre de noves contractacions:
 
Activitats de creació artística i espectacles: de 4 a 41 contractacions.
Edició: de 4 a 36.
Serveis d'informació: de 7 a 37.
Arts gràfiques: de 12 a 36.
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics: de 31 a 88.
 
Impacte de les activitats econòmiques que han generat més contractacions el 2013:
  • Respecte les dones: presència majoritària en les noves contractacions d'activitats sanitàries (74,2%) i activitats administratives d'oficina (62,4%).
  • Respecte els homes: majoritaris en activitats de construcció especialitzada (94,4%), comerç a l'engròs (68%) i activitats relacionades amb l'ocupació (59,4%).
  •  Per franges d'edat:
Joves (16 a 29 anys): 55% en comerç al detall i 47% en activitats sanitàries.
Adults (30 a 44 anys): 58% en activitats de construcció especialitzada i 52% en activitats relacionades amb l'ocupació.
Adults (majors de 45 anys): 22% en activitats de construcció especialitzada, i 21% en activitats administratives d'oficina.
 
 
Activitats econòmiques que han generat menys contractacions (en termes absoluts):
 
Serveis a edificis i activitats de jardineria: -324 contractacions.
Administració pública: -128.
Activitats de construcció especialitzada: -124.
Activitats de serveis socials sense allotjament: -72.
Activitats de seguretat i d'investigació: -65.
 
 
Activitats econòmiques que han generat menys contractacions (en termes relatius i activitats amb un cert pes específic respecte el total de contractacions):
 
Activitats de seguretat i d'investigació: -88%  (-65).
Indústria química: -64,5% (-20).
Activitats postals i de correus: -49% (-26).
Activitats de serveis socials sense allotjament: -41% (-72).
Serveis a edificis i activitats de jardineria: -35% (-324 contractacions).
 
 
Balanç en la creació de llocs de treball (altes a la Seguretat Social) - comparació 4art trimestre 2012 i 2013 (treballadors assalariats+autònoms):
 
  • En xifres absolutes: comerç a l'engròs (+230), transport terrestre (+170), administració pública (+95), activitats administratives (+72), serveis a edificis i de jardineria (+60).
  • En xifres relatives: serveis tècnics arquitectura i enginyeria (+35%, +42), confecció de peces de vestir (+33%, +21),  activitats auxiliars activitat financera (+26%, +23), edició (+26%, +13),  maquinària i equips ncaa (+25%, +49).

Balanç en la destrucció de llocs de treball (altes a la Seguretat Social) - comparació 4art trimestre 2012 i 2013 (treballadors assalariats+autònoms):

  • En xifres absolutes: activitats associatives (-92), reparació d'ordinadors i efectes personals (-65), indústries de productes alimentaris (-56).
  • En xifres relatives: indústries fusta i suro (-53%, -35), activitats de seguretat i investigació (-47%, -28), reparació d'ordinadors i efectes personals (-36%, -65).

 

Font: 

Dades de contractació: Servicio de Empleo Público (www.sepe.es)

Dades d'afiliació a la Seguretat Social: Departament d'Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya

  

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se