Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.1.4 A quines activitats econòmiques es dediquen les empreses més dinàmiques/amb més rendiment? Pertanyen als sectors considerats “emergents” o al nou model econòmic? Quin impacte tenen en tant que llocs de treball generats? (actualització)

1.1.4 A quines activitats econòmiques es dediquen les empreses més dinàmiques/amb més rendiment? Pertanyen als sectors considerats “emergents” o al nou model econòmic? Quin impacte tenen en tant que llocs de treball generats? (actualització)
Autor Govern obert | Caracterització del sector empresarial i la població ocupada - 10/09/2014

A finals de 2013, a Sant Boi es localitzaven 52 empreses relacionades amb les activitats econòmiques més exportadores de la província de Barcelona, 2 més que un any abans. D'altra banda, també s'hi ubicaven 8 empreses pertanyents a sectors d'alta tecnologia, i 40 empreses de nivell tecnològic mitjà- alt.

 

Les activitats més dinàmiques s'entenen com aquelles activitats amb més capacitat exportadora així com aquelles activitats d'alta i mitjana tecnologia.

Exportacions (volum total):

El 2013, les activitats amb més volum d'exportacions a nivell mundial de la província de Barcelona, eren les pertanyents a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (19,8%), indústries químiques (14,7%), productes farmacèutics (8,1%), maquinària i equips ncaa (6,9%) i indústries de productes alimentaris. [sumem més del 50% del volum total d'exportacions]

A Sant Boi, al 4art trimestre del 2013 hi havia 52 empreses vinculades a aquestes activitats econòmiques, 2 més que el mateix període de l'any anterior. Això implicava a 1.213 treballadors assalariats i 51 persones autònomes, un 1% menys.

Destacats: 56 treballadors més en les indústries alimentàries (-9%) per 49 treballadors més en activitats de maquinària i equips ncaa (+25%).


Exportacions (creixement anual):

El 2013, les activitats amb més creixement anual en el volum d'exportacions a nivell mundial de la província de Barcelona, eren les pertanyents a coqueries i refinació de petroli (+41%),  confecció de peces de vestir (+14,3%), productes minerals no metàl·lics ncaa (+10,5%), indústries químiques (+8,2%), indústries tèxtils (+7,8%) i indústries manufactureres diverses (+7,1%).

 

A Sant Boi, al 4art trimestre del 2013 hi havia 37 empreses vinculades a aquestes activitats econòmiques, 1 més que el mateix període de l'any anterior. Això implicava a 482 treballadors assalariats i 43 persones autònomes, un 6,5% més.

Destacats : 21 treballadors més en activitats de confecció de peces de vestir (+33%).

  

Empreses d'alta i mitjana tecnologia:

Empreses d'alta tecnologia (Fabricació de productes farmacèutics, de productes informàtics, electrònics i òptics, i Construcció aeronàutica i espacial): 8 empreses a Sant Boi, amb 120 treballadors.

Empreses de nivell tecnològic mitjà - alt (Indústries químiques, Fabricació d'armes i municions, Fabricació de materials i equips elèctrics, Fabricació de maquinària i equips ncaa, Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs, Fabricació de locomotores i material ferroviari, Fabricació de vehicles de combat, Fabricació d'altres materials de transport ncaa, Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i ontològics): 40 empreses, 1.625 treballadors.


Font:

Dades sobre exportacions:

Dades d'exportacions: Comercio Exterior Datacomex (http://datacomex.comercio.es/)

Dades d'empreses alta i mitjana tecnologia: Idescat (classificació de les activitats empresarials),Departament d'Empresa i Ocupació (treballadors pertanyents a empreses dels principals sectors exportadors) i Directori empresarial de Sant Boi (empreses d'alta i mitjana tecnologia del municipi, 16/12/2013).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se