Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.1.1 La gent que treballa, on ho fa? (actualització)

1.1.1 La gent que treballa, on ho fa? (actualització)
Autor Govern obert | Caracterització del sector empresarial i la població ocupada - 05/09/2014

El 2013 finalitzà amb la generació de nous llocs de treball, 693 més que l'any anterior. Les activitats sanitàries, entre els treballadors i treballadores assalariades, i el comerç al detall, entre la població autònoma, van ser de nou les activitats que ocupaven més persones a Sant Boi.

A finals del 4art trimestre del 2013, a Sant Boi hi havia 23.102 treballadors afiliats a la Seguretat Social (18.771 assalariats, per 4.331 autònoms), 693 més que un any anterior (3,1% més). 660 assalariats més (+3,6%), per 33 autònoms més (+0,8%).

Població assalariada: 16,75% a activitats sanitàries (+54), el 9,78% al comerç a l'engròs (+236), el 9,08% al comerç al detall (+55), el 5,2% a serveis a edificis i de jardineria (+56), i el 5,02% a activitats especialitzades de construcció (+19).

Població autònoma: el 17,66% al comerç al detall (+25), el 13,18% al transport terrestre i per canonades (=), el 12,33% a serveis de menjar i de begudes (+20), el 12,31% a activitats especialitzades de construcció (-10), i el 5,26% a altres activitats de serveis personals (+3).

 
 
Font: Observatori del Mercat de Treball, Departament d'Empresa i Ocupació (Generalitat de Catalunya)

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se