Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.3.4 Quina és la tipologia i les dimensions de les naus a disposició? A quin perfil d’activitat econòmica s’adeqüen més?

1.3.4 Quina és la tipologia i les dimensions de les naus a disposició? A quin perfil d’activitat econòmica s’adeqüen més?
Autor Govern obert | Generació d’activitat econòmica - 03/12/2012

1 de cada 5 naus dels polígons industrials de Sant Boi estan disponibles.

 

 

 
 
 
 
 
Els usos permesos i les mides de les parcel·les i les naus corresponen a indústries mitjana i gran.
 
Hi ha activitats emergents (serveis a les indústries, petita indústria i empreses amb alt valor tecnològic) que no disposen d’una oferta adequada a les seves necessitats: o bé els usos no permeten certes activitats (com les oficines), o bé no es permeten naus de reduïdes dimensions. Les naus que hi ha ara tenen l'alçada que calia quan es van construir per la finalitat concreta, si es fes de nou tindria l'alçada legal permesa. No tenen doncs una alçada de sostre suficient per l'activitat per exemple de determinades empreses de logística.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Naus disponibles segons activitat i règim de tinença (1er sem. 2012): treball de camp del Viver d’Empreses i Sant Boi Centreserveis de CORESSA, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

 
Característiques de les parcel·les dels polígons industrials (nombre de parcel·les per polígon industrial, superfície, nombre i tipologia de naus permeses per superfície, característiques de la façana, nombre de plantes i alçada de les edificacions auxiliars):Estudi “Anàlisi competitiu, segons els paràmetres urbanístics, dels polígons industrials de Sant Boi de Llobregat”, encarregat i executat per l’empresa DOYMO
 
 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se