Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.3.1 Quantes empreses s’han creat? I quantes se n’han destruït? A quins sectors pertanyen?

1.3.1 Quantes empreses s’han creat? I quantes se n’han destruït? A quins sectors pertanyen?
Autor Govern obert | Generació d’activitat econòmica - 27/12/2012

El major descens en nombre d’empreses entre finals del 2009 i principis del 2012 es registra al sector de la construcció, amb 51 empreses menys, seguit de la indústria, amb 27 empreses menys que fa dos anys. El sector serveis en canvi registra un augment de 13 empreses.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Les empreses de construcció (concretament, la construcció d’immobles, activitats especialitzades de la construcció i la construcció d’obres d’enginyeria civil) i les indústries manufactureres (productes metàl·lics, excepte maquinària) són les que registren un major descens en el nombre d’empreses: entre aquests dos sectors concentren la major part del descens general de l’activitat econòmica.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respecte la presència de nova activitat econòmica, destacar que el comerç al detall concentra el 42% de les llicències d’activitat atorgades des de l’agost del 2010 al juliol del 2012. L’hostaleria (serveis de menjar i begudes) i altres serveis personals (fonamentalment perruqueries) concentren quasi un 25% de la resta de llicències.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El balanç més positiu del nº d’empreses des de finals del 2009 fins a principis del 2012, es concentra en termes en absoluts en el comerç al detall, en les activitats administratives d’oficina, els serveis de menjar i de begudes i la venda i reparació de vehicles a motor.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quan a l’antiguitat de les empreses que han tancat, no podem respondre directament atès que no tenim dades singulars de les dites empreses. Caldria realitzar un treball de camp específic amb les empreses de Sant Boi.

 

 

Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Nº d’empreses per sector i activitat econòmica (4art trim.2009- 1er trim.2012): Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya

 
Nº de llicències atorgades de noves activitats econòmiques (agost 2010-27/07/2012):Departament d’Organització i Qualitat, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
 
 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se