Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.1.1 La gent que treballa, on ho fa?

1.1.1 La gent que treballa, on ho fa?
Autor Govern obert | Caracterització del sector empresarial i la població ocupada - 18/12/2012

El sector serveis és el que ocupa més població amb diferència, un 65,5% de la població ocupada hi treballa, amb gran diferència entre homes i dones: el 81,3% de les dones s’ocupen al sector serveis, percentatge que és del 53,9% entre els homes.

En canvi, la indústria, que en conjunt ocupa el 20,4% de la població, ocupa el 25,8% dels homes però només el 13,1% de les dones. Les diferències més grans les trobem però a la construcció, que pràcticament no ocupa dones, tan sols un 0,6% del total d’ocupades, mentre que aquest sector ocupa el 15,7% dels homes.

 
Les activitats més feminitzades són aquelles relacionades amb els serveis personals i a la comunitat (educació, sanitat, serveis socials, serveis personals), així com el comerç. Les més masculinitzades són la indústria manufacturera i el transport i les comunicacions.  (veure ANNEX 1.1.1 )
 
Pel que fa als contractes i relacions laborals de la població assalariada, el 77,1% té una ocupació fixa o de durada indefinida, mentre que el 19,9% contractes de durada determinada. La taxa de temporalitat entre les dones és més de 5 punts superior a la registrada entre els homes.
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fitxes metodològiques (INDICADORS):
 
Variables utilitzades + Font de les dades
 
Taxes d’activitat, ocupació i atur: Enquesta Condicions de Vida 2009, Ajuntament Sant Boi de Llobregat
 
Població en edat laboral (16-64 anys) en relació a l’activitat (població desocupada, ocupada i inactiva): Enquesta Condicions de Vida 2009, Ajuntament Sant Boi de Llobregat
 
Població ocupada a Sant Boi per grans sectors econòmics i per sexe: Enquesta Condicions de Vida 2009 Ajuntament Sant Boi de Llobregat
 

 

 

 

 

 

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se