Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.1.2 La gent que s’ha incorporat al darrer semestre, en quin sector, tipologia i municipi ho ha fet?

1.1.2 La gent que s’ha incorporat al darrer semestre, en quin sector, tipologia i municipi ho ha fet?
Autor Govern obert | Caracterització del sector empresarial i la població ocupada - 17/12/2012

El Parc Sanitari, en el marc de les activitats sanitàries, sobresurt com el principal sector ocupador de la ciutat, amb gairebé un terç del total de contractacions efectuades els 4 primers mesos del 2012.

 

 

Cal destacar el segon sector d’activitat amb més ocupació generada, el d’activitats relacionades amb l’ocupació: es tracta de la intermediació feta per Empreses de Treball Temporal, les quals assenyalen els sectors logístic, farmacèutic, del metall i el d’alimentació com a principals demandants de mà d’obra temporal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxes metodològiques (INDICADORS):

Variables utilitzades + Font de les dades

 Nombre de contractacions en municipis majors de 45.000 habitants, per activitat econòmica (gener - abril 2012): Servicio Público de Empleowww.sepe.es - consulta 29/06/2012 (codi CNAE 2009, 2 dígits)
 
Nº de contractacions temporals per sectors econòmics: entrevistes amb les empreses Adecco, Grupoempleo i Epos Spain (abril 2012)
 
 

 

 
 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se