Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.9.1 Quins són els hàbits de compra de la població (en relació als productes de consum i el municipi on s'hi va)? (actualització)

1.9.1 Quins són els hàbits de compra de la població (en relació als productes de consum i el municipi on s'hi va)? (actualització) Govern obert | Teixit comercial i mercats municipals - 04/06/2015

Pel que fa al lloc de compra en alimentació, l'adquisició de carn s'ha incrementat en botigues i supermercats i mantingut als mercats. Menor compra en fruita i verdura als mercats i major als supermercats, sense diferencies en les botigues. La compra de peix fresc s'ha incrementat molt als supermercats i sense canvis en mercats i botigues. Major consum del sector de la carn, productes càrnics, peix i marisc en el mateix barri, en segon lloc en altres barris i residual en altres municipis. En equipament de la persona comportament diferent en funció del producte, des de sectors amb molta fidelitat al barri fins a àmbits amb una fidelitat baixa i amb una tendència a comprar a Sant Boi o altres municipis. Pel que fa al parament de la llar no s'observen grans diferències entre els subsectors.

Alimentació

Pel que fa a la compra de carn s'ha incrementat en botigues i supermercats i no s'observen diferències als mercats.
Respecte a fruita i verdura, menor compra als mercats i major als supermercats, sense diferencies respecte a les botigues.
Peix fresc, ha augmentat força als supermercats, sense canvis als mercats i botigues.
Carn, productes càrnics, peix i marisc majoritàriament major consum dins del mateix barri, en segon lloc en altres barris, i de forma residual a altres municipis.
 
Equipament de la persona
 
Comportament diferenciat en funció del tipus de producte.
Des de sectors amb molta fidelitat al barri (perruqueria i estètica personal), amb fidelitat relativa com la compra d'aparells, articles i productes per a la cura i higiene personal i en menor mesura calçat, el sector amb menor fidelitat és el del vestit.
La tendència a comprar a altres municipis també varia segons el sector, amb àmbits on hi ha un elevat costum de comprar fora com el sector del vestit i en menor intensitat el del calçat. Àmbits on aquesta tendència és menor com el d'aparells, articles i productes per a la cura i higiene personal i sectors on aquest comportament és residual com el de la perruqueria i estètica personal.
El sector del calçat és l'únic que esmenta Barcelona com destinatària de les compres.
S'observa una tipologia minoritària de compra a l'alça en format online i/o telèfon.
 
Parament de la llar
 
Sector de compra on no s'observen grans diferències entre els diferents subsectors.
Hi ha subambits on la compra es concreta en major nombre en el mateix barri com la d'articles tèxtils, àmbits on la despesa es realitza més en altres barris com la cristalleria, rellotgeria i bijuteria i electrodomèstics. La despesa realitzada en altres municipis està equilibrada (entre el 22% i 28%) entre els diferents àmbits que composen el sector (electrodomèstics, mobles-articles de mobiliari-decoració-il·luminació de la llar, articles tèxtils per a la llar i cristalleria-vaixella-estris per a la llar).
S'observa de forma minoritària la tipologia de compra en format online i/o telèfon.

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se