Inici | Contacte | Ajuda | A A A | RSS RSS 2.0

1.8.4 Com condiciona la normativa municipal en la instal·lació d’empreses al municipi?

1.8.4 Com condiciona la normativa municipal en la instal·lació d’empreses al municipi?
Autor Govern obert | Altres factors de localització - 20/12/2012

Som el municipi amb la taxa més baixa del nostre entorn immediat.

La Llei 20 de 2009, del 4 de desembre de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats, juntament amb la Llei 11 de 2009 de Regulació Administrativa dels Espectacles Públics i Activitats Recreatives (bars i restaurants), fan que les activitats econòmiques que es desenvolupen als municipis per obtenir la llicència d’obertura, un 80% aproximadament passen a un règim de comunicació a l’administració. Això vol dir que aquestes activitats que no tenen impacte ambiental, un cop obtenen l’informe de compatibilitat de l’activitat, comuniquen que la desenvolupen i paguen una taxa d’obertura d’uns 400€.

 
Si en canvi tenen incidència ambiental, i aquestes són les més habituals a la zona industrial, hi ha dues situacions: amb petit impacte ambiental, hi ha una taula que gradua la taxa des de 3.500 o 4.000 a un mínim de 1.000€, i si hi ha incidència ambiental, la taxa és fixa de 4.000€, i la llicència està subjecta a inspecció i a la posterior concessió amb la tramitació que comporti.
 
Cal recordar que aquest marc jurídic és per a tots els municipis de Catalunya, però que cada municipi aplica taxes molt diferents i les incrementa en funció de la superfície emprada per a l’activitat. També ja hem vist que l’Ajuntament de Gavà està fomentant la creació d’empreses noves o que es traslladin des d’altres municipis i que contractin persones aturades de Gavà, a través de subvencions (reduccions en taxes i impostos). Alhora facilita aquest procés amb serveis específics per a empreses. I que aquestes taxes inicials de Gavà, fins i tot reduïdes al 50% són més altes que les de Sant Boi, excepte en les de l’Annex II, que són només un 10% de les activitats.
Cal reiterar el que ha estat explicat al punt 1.8.1 som el municipi amb la taxa més baixa del nostre entorn immediat.
 
Caldria plantejar-se, al marge  la normativa ambiental (que és igual per a tothom), els condicionants a nivell urbanístic que presenten els diferents polígons industrials.
 
Sobre el caràcter restrictiu de la normativa, com a novetat es podria afegir, que per part de la Generalitat, tot apunta que es permetrà estendre la venda al detall a determinades zones industrials que reuneixin uns requisits concrets, en el nostre cas afectaria a una part de la zona industrial, concretament a la C-245, tram comprés entre les rotondes de la Parellada i la Plaça del Llobregat), que fins ara estava restringida a la venda al detall de vehicles únicament, perquè es considerava que l’afluència de vehicles particulars podria interferir en el desenvolupament normal de l’activitat industrial. Aquesta iniciativa fa pensar en l’obertura d’un nou eix d’atracció comercial per a la població i per a la instal·lació de més activitats econòmica comercial.
 

Fitxes metodològiques (INDICADORS):

 

Ordenances fiscals sobre l’activitat econòmica: Unitat de Llicències i Via Pública de l’Ajuntament de Sant Boi, Oficina Municipal d’Atenció al Públic i web de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

 

 


Enllaç permanent:


 

Afegir comentari

Fitxa d'usuariIniciar sessió | Registrar-se